Navigacija

Pružanje saveta poljoprivrednim proizvođačima

Povezanost proizvodnje i naučnih istraživanja je temeljna filozofija Fakulteta. Nastavnici Fakulteta, kao eksperti za razna područja struke, preko elektronskih medija i pisanih publikacija, ali i posetama proizvođačima, često daju savete za osavremenjivanje proizvodnje. Savetodavne usluge nastavnika Fakulteta pomogle su postizanju dobre reputacije brojnih ratara, povrtara, voćara, vinogradara i vinara, uzgajivača domaćih životinja, proizvođača stočne hrane, korisnika ribolovnog prava na vodama i ribarskim gospodarstvima, kao i poboljšanju kvaliteta brojnih proizvoda konditorske proizvodnje i proizvodnje jakih pića.

 

alt text