Navigacija

Sadni materijal

Na Oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta ''Radmilovac'' može se kupiti visoko kvalitetan, sertifikovan sadni materijal različitih vrsti voćaka i vinove loze.

Poljoprivredni fakultet vrši kontrolu genetičke i zdravstvene ispravnosti u proizvodnji sadnog materijala i obavlja stručni nadzor matičnih zasada sorti i klonova pojedinih vrsta voćaka i vinove loze.

alt text