Navigacija

Studijski program: Agroekonomija

I GODINA
I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-AHEM Agrikulturna hemija 2 2 0 0 1 5
O-AE-20-MAT Matematika 2 4 0 0 1 8
O-AE-20-SOC Sociologija 2 2 0 0 1 6
O-AE-20-OSEK Osnovi ekonomije 3 2 0 0 1 7
  Poslovno pravo 2 0 0 0 1 4
UKUPNO: 11 10 0 0 5 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-STOČ Stočarstvo 2 2 0 0 1 6
O-AE-20-VOVI Voćarstvo i vinogradarstvo 2 2 0 0 1 6
O-AE-20-RAPO Ratarstvo i povrtarstvo 2 2 0 0 1 6
O-AE-20-MEHP Mehanizacija poljoprivrede 2 2 0 0 1 6
Izborni blok 1
O-AE-20-MEL Melioracije zemljišta 2 2 0 0 0 6
O-AE-20-AKVA Akvakultura
UKUPNO: 10 10 0 0 4 30
 
II GODINA
III semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-NACE Nacionalna ekonomika i privredni sistem 3 1 0 0 1 6
O-AE-20-MAEK Makroekonomija 3 2 0 0 1 6
O-AE-20-STAT Statistika 2 3 0 0 1 6
O-AE-20-TTK1 Teorija troškova sa kalkulacijama 1 3 2 0 0 1 6
Izborni blok 2
O-AE-20-E Engleski jezik 2 2 0 0 0 6
  Ruski jezik
  Francuski jezik
  Nemački jezik
UKUPNO: 13 10 0 0 4 30
IV semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-EMM Ekonometrijski metodi i modeli 2 2 0 0 1 5
O-AE-20-OFIN Osnovi finansija 2 2 0 0 1 6
O-AE-20-TTK2 Teorija troškova sa kalkulacijama 2 3 3 0 0 1 5
O-AE-20-MPSP Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede 3 3 0 0 1 7
Izborni blok 3
O-AE-20-EPRŽ Ekonomika prirodnih resursa i životne sredine 2 2 0 0 1 7
O-AE-20-SOCS Sociologija sela
UKUPNO: 12 12 0 0 5 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-MRA Menadžment ratarske proizvodnje 3 2 0 0 1 6
O-AE-20-MVG Menadžment proizvodnje voća i grožđa 2 2 0 0 1 5
O-AE-20-FRAČ Finansijsko računovodstvo 2 3 0 0 1 6
  Operaciona istraživanja 2 3 0 0 1 6
Izborni blok 4
O-AE-20-ESTA Ekonomska statistika 2 2 0 0 1 7
O-AE-20-SKK Statistička kontrola kvaliteta
UKUPNO: 11 12 0 0 5 30
VI semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-PRAČ Poljoprvredno računovodstvo 2 2 0 0 0 5
O-AE-20-MENS Menadžment proizvodnje stočnih proizvoda 3 2 0 0 1 7
O-AE-20-MPG Menadžment porodičnog gazdinstva 2 2 0 0 1 5
O-AE-20-EP Ekonomika poljoprivrede 3 2 0 0 1 6
Izborni blok 5
O-AE-20-BBM Bankarski i berzanski menadžment 2 2 0 0 1 7
O-AE-20-PKO Poslovna komunikacija
O-AE-20-IKM Investicije i kalkulacije melioracija zemljišta i voda
UKUPNO: 12 10 0 0 4 30
 
IV GODINA
VII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-TRAI Tržište i marketing agroindustrijskih proizvoda 2 2 0 0 1 5
O-AE-20-PFIN Poslovne finansije 2 2 0 0 1 5
  Ruralni razvoj 3 1 0 0 1 5
Izborni blok 6
O-AE-20-MSAV

Menadžment poljoprivrednog savetodavstva

 

2 2 0 0 0 6
O-AE-20-MPI Menadžment prehrambene industrije
Izborni blok 7
O-AE-20-ZUA Zadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi 2 2 0 0 0 6
O-AE-20-EPI Ekonomika prehrambene industrije
  Stručna praksa 0 0 0 0 6 3
UKUPNO: 11 9 0 0 9 30
VIII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-AE-20-FIA Finansijsko izveštavanje i analiza 2 3 0 0 1 6
O-AE-20-KSTP Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje 2 2 0 0 1 5
O-AE-20-UKA Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu 2 2 0 0 0 4
O-AE-20-PLAN Planiranje u agrobiznisu 2 2 0 0 1 5
  Agrarna politika 2 1 0 0 1 4
  Diplomski rad – 0 0 0 3 0 3
Istraživački  rad
  Diplomski rad – 0 0 0 0 2 3
Izrada i odbrana
UKUPNO: 10 10 0 3 6 30

 

Ispitna pitanja i literatura

Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA