Navigacija

Studijski program: Zootehnika

I GODINA
I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-ANAT Anatomija domaćih i gajenih životinja 3 1 1 0 1 6
O-ZO-20-ZOOL Zoologija 3 1 1 0 1 7
O-ZO-20-KRM Krmno bilje 2 2 0 0 1 5
  Matematika 1 2 2 0 0 0 6
O-ZO-20-MAS Mehanizacija i automatizacija u stočarstvu 3 2 0 0 1 6
UKUPNO: 13 8 2 0 4 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-OBIO Osnovi biohemije 2 2 0 0 1 6
O-ZO-20-HEM Hemija 2 2 0 0 1 6
O-ZO-20-STAT Statistika 2 2 0 0 0 6
Izborni blok 1
O-ZO-20-E Engleski jezik 2 2 0 0 0 6
  Ruski jezik 
  Francuski jezik
  Nemački jezik
Izborni blok 2
O-ZO-20-SOC Sociologija 2 2 0 0 0 6
O-ZO-20-INF Informatika
O-ZO-20-OSEK Osnovi ekonomije
UKUPNO: 10 10 0 0 2 30
 
II godina
III semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-GENŽ Genetika domaćih i gajenih životinja 2 2 0 0 1 6
O-ZO-20-MIKR Mikrobiologija 2 1 1 0 0 4
O-ZO-20-THŽ Tehnologija hrane za životinje 3 3 0 0 1 7
O-ZO-20-FIZŽ Fiziologija domaćih i gajenih životinja 3 3 0 0 1 7
Izborni blok 3
O-ZO-20-PTS Precizne tehnike u stočarstvu 2 2 0 0 0 6
O-ZO-20-GAUK Gajenje ukrasnih vodenih biljaka, beskičmenjaka i riba
O-ZO-20-IOS Izgradnja i opremanje objekata u stočarstvu
UKUPNO: 12 11 1 0 3 30
IV semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-BIOS Biološke osnove stočarstva 3 2 0 0 1 6
O-ZO-20-PČE Pčelarstvo 2 2 0 0 1 5
O-ZO-20-ZDZ Zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja 2 2 0 0 1 5
O-ZO-20-OSIS Osnovi ishrane životinja 2 1 1 0 1 5
Izborni blok 4
O-ZO-20-GPG Gajenje puževa i glista 2 2 0 0 0 5
O-ZO-20-OŽO Otpornost životinjskog organizma
O-ZO-20-KVHR Kvalitet hrane za životinje
Izborni blok 5
O-ZO-20-AP Anatomija ptica 2 2 0 0 0 4
O-ZO-20-ZŽS Zaštita životne sredine
O-ZO-20-EP Ekonomika poljoprivrede
UKUPNO: 13 11 1 0 4 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-ZOOH Zoohigijena 3 2 0 0 1 6
O-ZO-20-ISNE Ishrana nepreživara 3 2 0 0 1 6
O-ZO-20-ISPR Ishrana preživara 3 2 0 0 1 6
O-ZO-20-KALK Kalkulacije i analiza poslovanja 2 3 0 0 0 5
  Radna praksa 1 0 0 0 0 2 1
Izborni blok 6
O-ZO-20-DPP Dobijanje i prerada pčelinjih proizvoda 2 2 0 0 0 6
O-ZO-20-EDGŽ Etologija domaćih i gajenih životinja
O-ZO-20-ORGS Organsko stočarstvo
UKUPNO: 13 11 0 0 5 30
VI semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-POPG Populaciona genetika i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja 3 3 0 0 1 7
O-ZO-20-LOV Lovna privreda 2 2 0 0 1 5
O-ZO-20-RIBA Ribarstvo 2 2 0 0 1 5
O-ZO-20-PMML Proizvodnja i poznavanje mleka 2 1 1 0 1 5
O-ZO-20-SPR2 Radna praksa 2 0 0 0 0 4 2
Izborni blok 7
O-ZO-20-PIŽ Primenjena ishrana domaćih i gajenih životinja 2 2 0 0 0 6
O-ZO-20-RIBG Ribolov i gazdovanje ribolovnim vodama
O-ZO-20-IZAK Tehničko-tehnološka rešenja pri izgradnji i opremanju objekata u akvakulturi
O-ZO-20-PPR Pisanje i prezentacija radova
O-ZO-20-KF Kinologija i felinologija
UKUPNO: 11 10 1 0 8 30
 
IV GODINA
VII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-GOV Govedarstvo 4 2 0 0 1 7
O-ZO-20-SV Svinjarstvo 3 3 0 0 1 7
O-ZO-20-ŽIV Živinarstvo 3 2 0 0 1 7
O-ZO-20-PP Proizvodna praksa 0 0 0 0 6 3
Izborni blok 8
O-ZO-20-PORŽ Poremećaji u reprodukciji životinja 2 2 0 0 0 6
O-ZO-20-ZPZ Zakoni i propisi u zootehnici
O-ZO-20-AGR Animalni genetički resursi
O-ZO-20-BF Biosigurnost na farmama
UKUPNO: 12 9 0 0 9 30
VIII semestar            
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZO-20-OIK Ovčarstvo i kozarstvo 4 2 0 0 0 6
O-ZO-20-KONJ Konjarstvo 3 1 0 0 0 4
  Organizacija stočarske proizvodnje 2 2 0 0 0 6
O-ZO-20-PPM Proizvodnja i poznavanje mesa 3 2 0 0 0 5
O-ZO-20-SPR3 Tehnološko-organizaciona praksa 0 0 0 0 6 3
  Diplomski rad - istraživanje 0 0 0 3 0 3
  Diplomski rad - izrada i odbrana 0 0 0 0 2 3
UKUPNO: 12 7 0 3 8 30

 

Ispitna pitanja i literatura

Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA