Navigacija

Nove sorte

Poljoprivredni fakultet ima veoma dugu tradiciju i reputaciju u oplemenjivačkom razvoju sorti gajenih biljaka (pšenice, soje, kukuruza, različitih vrsta voćaka, vinove loze, deteline i ostalih kultura).

U programima oplemenjivanja posebna pažnja se obraća na stvaranje novih sorti sa visokim prinosom, kvalitetom i otpornošću na biotičke i abiotičke stresne faktore. Određen broj novih sorti voćaka, a naročito sorti i klonova vinove loze, našao je svoje mesto u proizvodnim zasadima Srbije i drugim zemljama sveta. Od najnovijih sorti takođe se očekuje njihovo još brže i masovnije uvođenje u proizvodnju.

Nove sorte vinove loze

Nove sorte voćaka

Nove sorte duvana

 

 

alt text