Навигација

Акредитaцијa 2020

  • Основне aкaдемске студије

1. Агроекономијa
      Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
2. Биљна производња
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
3. Биотехнички и информациони инжењеринг
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
4. Заштита животне средине у производњи хране
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
5. Зoотехника
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
6. Прехрамбена технологија
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
7. Фитомедицина
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
 
 

 

  • Мaстер академске студије

1. Агроекономијa
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење

2. Воћарство и Виноградарство и винарство

     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
3. Пољопривреда
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
4. Прехрамбена технологија
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
5. Фитомедицина
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење

6. Зaштитa животне средине у пољопривреди
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
      Уверење

7. Environmental protection in agriculture
    Book of subjects
    Book of teachers
    Certificate

 

  • Специјалистичке академске студије

1. Зоотехника
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење
2. Прехрамбена технологија
     Спецификација предмета
     Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
     Уверење

 

  • Докторске академске студије

1. Агроекономијa и рурални развој
     Спецификација предмета
     Компетентност наставника
     Компетентност ментора
     Уверење
2. Пољопривредне науке
     Спецификација предмета
     Компетентност наставника
     Компетентност ментора
     Уверење
3. Прехрамбена технологија
     Спецификација предмета
     Компетентност наставника
     Компетентност ментора
     Уверење

 


1. Листа сарадника - научноистраживачки пројекти

2. Збирни преглед научноистраживачких резултата

3. Листа наставника ангажованих са пуним радним временом

4. Листа наставника у радном односу са непуним радним временом

5. Листа осталих ангажованих наставника

6. Листа сарадника у радном односу са пуним радним временом

7. Листа осталих ангажованих сарадника

8. Преглед броја студената

9. Уверење - НИО

10. Уверење - УСТАНОВА