Навигација

Студијски програм: Прехрамбена технологија

I ГОДИНА
I семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Д-ТХ-20-МНР Методе научноистраживачког рада 3 0 0 3 0 6
Д-ТХ-20-ЕСТ Експериментална статистика 6 0 0 2 0 10
Д-ТХ-20-ИМА Инструменталне методе анализе 6 0 0 1 0 7
Д-ТХ-20-ММА Микробиолошке методе анализе 6 0 0 1 0 7
УКУПНО: 21 0 0 7 0 30
II семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 1
Д-ТХ-20-ТРА Хемијске и биохемијске трансформације производа анималног порекла 5 0 0 3 0 12
Д-ТХ-20-ТРБ Хемијске и биохемијске трансформације производа биљног порекла
Д-ТХ-20-ВКТМ Микробиологија хране и предиктивна микробиологија
Д-ТХ-20-ИНБХ Ин виво, ин витро и ин силицо приступи у безбедности хране
Д-ТХ-20-ВКСА Виши курс сензорне анализе хране
Д-ТХ-20-ТСАП Технолошка својства сировина анималног порекла
Изборни блок 2
Д-ТХ-20-ПТИ Прехрамбено-технолошко инжењерство 5 0 0 3 0 12
Д-ТХ-20-КОРХ Виши курс органске хемије
Д-ТХ-20-ГЕМ Генетика микроорганизама
Д-ТХ-20-МЕМП Мембрански процеси у прехрамбеној индустрији
Д-ТХ-20-ИУК Инжењеринг управљања квалитетом у производњи хране
  Одабрана поглавља из обраде сировина анималног порекла
Д-ТХ-20-ДД1НИР Докторска дисертација 1 НИР 0 0 0 10 0 5
УКУПНО: 10 0 0 16 0 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 3
Д-ТХ-20-ТХЛ Одабрана поглавља из технологије хлађења и смрзавања прехрамбених производа 6 0 0 4 0 10
Д-ТХ-20-ТВС Одабрана поглавља из технологије воћних сокова и освежавајућих безалкохолних пића
Д-ТХ-20-ТГХ Одабрана поглавља из технологије готове хране
Д-ТХ-20-ТСП Одабрана поглавља из технологије слада и пива
Д-ТХ-20-ТВИ Одабрана поглавља из технологије вина
Д-ТХ-20-ТЈП Одабрана поглавља из технологије јаких алкохолних пића
  Одабрана поглавља из технологије прераде жита и брашна
  Одабрана поглавља из технологије шећера и скроба
  Одабрана поглавља из технологије уља и масти
  Одабрана поглавља из технологије кондиторских производа
  Проблеми, изазови и трендови у технологији дувана
Д-ТХ-20-ТКАП Одабрана поглавља из технологије и квалитета производа анималног порекла
Д-ТХ-20-ОПТМ Одабрана поглавља из технолошке микробиологије
Д-ТХ-20-ПТБ Одабрана поглавља из прехрамбено-технолошке биохемије
Д-ТХ-20-УБХ Одабрана поглавља из управљања безбедношћу у производњи хране
Д-ТХ-20-УКХ Одабрана поглавља из управљања квалитетом у производњи хране
Д-ТХ-20-УЖС Одабрана поглавља из заштите животне средине у прехрамбеној индустрији
Д-ТХ-20-ХБКП Хемијска и биохемијска карактеризација природних полисахаридних и полифенолних једњења
Д-ТХ-20-ТВП Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа
  Докторска дисертација 2 НИР 0 0 0 10 0 10
  Докторска дисертација 1 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 10
УКУПНО: 6 0 0 14 10 30
IV семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 3 НИР 0 0 0 20 0 10
  Докторска дисертација 2 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 20
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 4 НИР 0 0 0 20 0 10
  Докторска дисертација 3 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 20
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30
VI семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 5 НИР 0 0 0 20 0 10
  Докторска дисертација 4 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 20
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА

КОМПЕТЕНТНОСТ МЕНТОРА