Навигација

УПИС

Упис 2023/2024

 

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија школске 2023/2024. године

 

Студирај на једној од најпрестижнијих установа у земљи, која по 105. пут отвара врата својих амфитеатара, учионица, вежбаоница и лабораторија за све заинтересоване будуће студенте.

 

Зaшто уписaти Пољопривредни фaкултет

 www.youtube.com/: Зaшто уписaти Пољопривредни фaкултет

Више података можете добити на следећем линку

https://poljoprivrednifakultet.rs/

 

Збирке питања за полагање пријемног испита

Биологија
Математика
Социологија
Физика
Хемија

 

Државна матура: МОДЕЛ ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА ОД ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

 

Телефон и E mail адресе референата

Рад са студентима:  

-    ОАС радним данима од 12.00 до 14.00 часова
-    МАС, САС и ДС радним данима од 12.00 до 14.00 часова
-    у време рада са студентима референти се не могу контактирати телефоном.


Шеф Студентске службе: Александра Ристић, sanjar@agrif.bg.ac.rs, телефон: 4413101
 

Референти Степен студија Студијски програм/модул E-mail Телефон
Горица Спасојевић ДС Сви студијски програми овог степена студија gorica.spasojevic@agrif.bg.ac.rs 4413306
Светлана Лутовац МАС и САС Сви студијски програми овог степена студија svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs 4413329
Драгана Павловић ОАС Воћарство и виноградарство
Фитомедицина
dragana.pavlovic@agrif.bg.ac.rs 4413175
Јадранка Вујасиновић ОАС Зоотехника
Пољопривредна техника
Биотехнички и информациони инжењеринг
Мелиорације земљишта
Управљање земљиштем и водама
Заштита животне средине у производњи хране
jadranka.vujasinovic@agrif.bg.ac.rs 4413383
Живана Бојбаша ОАС Агроекономија zivana.bojbasa@agrif.bg.ac.rs 4413330
Мирјана Митровић ОАС Ратарство и повртарство
Хортикултура
Технологија анималних производа
Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране
mirjana.mitrovic@agrif.bg.ac.rs 4413332
Костадин Ђеровски ОАС Технологија конзервисања и врења
Технологија ратарских производа
Микробиологија хране
kostadin.djerovski@agrif.bg.ac.rs 4413388