Навигација

Студијски програм: Биотехнички и информациони инжењеринг

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-БИ-20-МАТ Математика 2 4 0 0 1 7
О-БИ-20-УБИ Увод у биотехнички и информациони инжењеринг 2 2 0 0 1 5
О-БИ-20-ОПЕД Основи педологије 2 2 0 0 1 6
О-БИ-20-ФИЗ Физика 2 2 1 0 1 6
О-БИ-20-ОХЕМ Општа хемија 2 2 0 0 1 6
УКУПНО: 10 12 1 0 5 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-БИ-20-ТЕХМ Техничка механика 3 2 0 0 6
О-БИ-20-ИНФ Информатика 2 4 0 0 6
О-БИ-20-РАПО Ратарство и повртарство 2 2 0 0 6
О-БИ-20-СТОЧ Сточарство 2 2 0 0 6
Изборни блок 1
О-БИ-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 11 12 0 0 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-БИ-20-ХИПТ Хидропнеуматска техника 2 2 0 0 1 6
О-БИ-20-МЕП Машински елементи пољопривредних машина 2 3 0 0 0 6
О-БИ-20-ВОВИ Воћарство и виноградарство 2 2 0 0 1 6
О-БИ-20-ОП Основи програмирања 2 3 0 0 0 6
Изборни блок 2
О-БИ-20-МАП Биотехнички материјали 2 2 0 0 0 6
О-БИ-20-ЕКОИ Еколошки инжењеринг
О-БИ-20-СТАТ Статистика
УКУПНО: 10 12 0 0 2 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-БИ-20-ТЕПС Термотехнички и погонски системи у пољопривреди 3 2 0 0 1 6
  Транспорт у пољопривреди 2 2 0 0 1 6
  Елактрични уређаји и машине у биосистемима 2 3 0 0 1 6
О-БИ-20-ИНГР Инжењерска графика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-БИ-20-ПЈК Презентације и јавне комуникације 2 2 0 0 0 6
О-БИ-20-ОИЕ Обновљиви извори енергије
О-БИ-20-БП Базе података
УКУПНО: 11 11 0 0 3 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-БИ-20-ИСА Инжењерско софтверски алати 2 3 0 0 0 6
  Технички системи у мелиорацијама земљишта 3 2 0 0 1 6
О-БИ-20-ТРАК Пољопривредни трактори 3 2 0 0 1 6
  ГИС у пољопривреди 2 2 0 0 1 6
Изборни блок 4
  Инфраструктура пољопривредних газдинстава 2 2 0 0 0 6
  Технички системи у хортикултури
  Физичко техничка мерења
УКУПНО: 12 11 0 0 3 30
VI семестар              
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-БИ-20-УСПО Управљање условима средине у пољопривредним објектима 3 2 0 0 0 6
  Технички системи ратарске производње 4 2 0 0 0 7
  Технички системи повртарске производње 3 2 0 0 0 6
  Пракса 1 –  радна пракса 0 0 0 0 6 5
Изборни блок 5
  Тржиште и маркетинг 2 2 0 0 0 6
  Технички системи у комуналним радовима
  Веб системи и технологије
УКУПНО: 12 8 0 0 6 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Аутоматизација и роботика у биосистемима 2 2 0 0 1 5
  Технички системи воћарске и виноградарске производње 2 2 0 0 1 5
  Технички системи у сточарској производњи 2 2 0 0 1 5
  Технологије одржавања и техничка дијагностика 2 2 0 0 1 5
  Пракса 2 –  производна пракса 0 0 0 0 6 4
Изборни блок 6
  Економика пољопривреде 2 2 0 0 0 6
  Биоенегране
  Менаџмент рада и производње у пољопривреди
  Веб програмирања
УКУПНО: 10 10 0 0 10 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Интернет интелигентних уређаја у биосистемима 2 2 0 0 0 4
  Прецизна пољопривреда 2 2 0 0 0 4
  Експлоатација и пројектовање техничких система у пољопривреди 2 2 0 0 0 4
  Пракса 3 -технолошко-организациона пракса 0 0 0 0 6 3
Изборни блок 7
  Дорада и складиштење пољопривредних производа 2 2 0 0 0 5
  Дигитална обрада слике
Изборни блок 8
  Технички системи у еколошком сточарству 2 2 0 0 0 4
  Моделирање процеса у пољопривреди
  Завршни рад 1 Истраживачки  рад 0 0 0 2 0 3
  Завршни рад  2 Израда и одбрана 0 0 0 0 2 3
УКУПНО: 10 10 0 2 8 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА