Навигација

Наставна литература

2024

ПРОВЕРА АУТЕНТИЧНОСТИ ХРАНЕ – МОЛЕКУЛАРНЕ ГЕНЕТИЧКЕ МЕТОДЕ

ауторка др Гордана Бранковић, коаутор др Томислав Живановић

Уџбеник (PDF – Portable Document Format), I издање

ИСХРАНА КОЗА

аутор др Алекса Божичковић, коаутор др Горан Грубић
Уџбеник (PDF – Portable Document Format), I издање

ЗДРУЖЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СНАГА ЗДРУЖНОГ СЕКТОРА

Aуторка др Марија Николић и коаутор др Владимир Закић
Монографија, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ РАТАРСТВА

Aутор др Жељко Долијановић, коаутори др Зоран Броћић и др Јасмина Ољача
Практикум, I издање