Навигација

Садни материјал

На Огледном добру Пољопривредног факултета ''Радмиловац'' може се купити високо квалитетан, сертификован садни материјал различитих врсти воћака и винове лозе.

Пољопривредни факултет врши контролу генетичке и здравствене исправности у производњи садног материјала и обавља стручни надзор матичних засада сорти и клонова појединих врста воћака и винове лозе.

alt text