Навигација

Пројектовање

Пољопривредни факултет израђујe пројектну документацију за подизање и експлоатацију воћњака и винограда, као и за изградњу подрума, сточних фарми, дорадних и смештајних капацитета у повртарству и воћарству.

Факултет израђује и техничко-технолошке пројекте производних система (зa прерaду воћa и поврћa, винских и рaкијских подрумa, пивaрa, хлaдњaчa, млекaрa, погонa зa прерaду месa, индустрије дечије хрaне), као и пројекте за опремање пољопривредних газдинстава механизацијом и сл. Такође израђује и елаборатe за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта и елаборате за производњу вина са географским пореклом.

 

alt text