Navigacija

Projektovanje

Poljoprivredni fakultet izrađuje projektnu dokumentaciju za podizanje i eksploataciju voćnjaka i vinograda, kao i za izgradnju podruma, stočnih farmi, doradnih i smeštajnih kapaciteta u povrtarstvu i voćarstvu.

Fakultet izrađuje i tehničko-tehnološke projekte proizvodnih sistema (za preradu voća i povrća, vinskih i rakijskih podruma, pivara, hladnjača, mlekara, pogona za preradu mesa, industrije dečije hrane), kao i projekte za opremanje poljoprivrednih gazdinstava mehanizacijom i sl. Takođe izrađuje i elaborate za odvodnjavanje i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i elaborate za proizvodnju vina sa geografskim poreklom.

 

alt text