Navigacija

UPIS

KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2024/2025. godine

Vazno obavestenje za kandidate koji su prijemni ispit  polagali na drugom fakultetu

KONAČNA RANG LISTA - UPIS 2024/25

RASPORED UPISA

 

Tačni odgovori - Prijemni

Prijavljeni kandidati na studijskim programima

PRIJAVNI LIST za kandidate koji su polagali prijemni na drugom fakultetu

PRIJAVNI LIST https://prijemni.agrif.bg.ac.rs/

IZJAVA O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI

IZJAVA O PRIPADNOSTI SRPSKOJ NACIONALNOJ MANJINI

ŠV-20

 

Sa sajta fakulteta, već sada možete besplatno preuzeti zbirke za pripremu prijemnog ispita:

Biologija
Matematika
Sociologija
Fizika
Hemija

Studiraj na jednoj od najprestižnijih ustanova u zemlji, koja po 105. put otvara vrata svojih amfiteatara, učionica, vežbaonica i laboratorija za sve zainteresovane buduće studente.

Zašto upisati Poljoprivredni fakultet

 www.youtube.com/: Zašto upisati Poljoprivredni fakultet

Više podataka možete dobiti na sledećem linku

https://poljoprivrednifakultet.rs/

Telefon i E mail adrese referenata

Rad sa studentima:  

-    OAS radnim danima od 12.00 do 14.00 časova
-    MAS, SAS i DS radnim danima od 12.00 do 14.00 časova
-    u vreme rada sa studentima referenti se ne mogu kontaktirati telefonom.


Šef Studentske službe: Aleksandra Ristić, sanjar@agrif.bg.ac.rs, telefon: 063 10 39 591
 

Referenti Stepen studija Studijski program/modul E-mail Telefon
Gorica Spasojević DS Svi studijski programi ovog stepena studija gorica.spasojevic@agrif.bg.ac.rs 4413306
Svetlana Lutovac MAS i SAS Svi studijski programi ovog stepena studija svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs 4413329
Dragana Pavlović OAS Voćarstvo i vinogradarstvo
Fitomedicina
dragana.pavlovic@agrif.bg.ac.rs 4413175
Jadranka Vujasinović OAS Zootehnika
Poljoprivredna tehnika
Biotehnički i informacioni inženjering
Melioracije zemljišta
Upravljanje zemljištem i vodama
Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane
jadranka.vujasinovic@agrif.bg.ac.rs 4413383
Živana Bojbaša OAS Agroekonomija zivana.bojbasa@agrif.bg.ac.rs 4413330
Mirjana Mitrović OAS Ratarstvo i povrtarstvo
Hortikultura
Tehnologija animalnih proizvoda
Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
mirjana.mitrovic@agrif.bg.ac.rs 4413332
Kostadin Đerovski OAS Tehnologija konzervisanja i vrenja
Tehnologija ratarskih proizvoda
Mikrobiologija hrane
kostadin.djerovski@agrif.bg.ac.rs 4413388