Navigacija

Mesto susreta tradicije i inovacija


Stogodišnji spoj tradicije i inovacija za dobrobit budućih generacija.

 

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet logo

Upis

Na ovoj stranici možete pogledati i pratiti sve informacije koje su bitne za upis Poljoprivrednog fakulteta - Univerziteta u Beogradu

Pročitaj više
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet logo

Nauka i projekti

Pročitaj više
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet logo

Repozitorijum Poljoprivrednog fakulteta

AgroSpace je digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta. AgroSpace omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Poljoprivrednom fakultetu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti..

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions , Scopus i Web of Science .

Uputstvo za korisnike

http://aspace.agrif.bg.ac.rs/

Pročitaj više
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet logo

AgrIno - Inovacioni inkubator

Razvoj preduzetničkih veština među studentima, nastavnicima i istraživačima.

DAJEMO ŽIVOT VAŠOJ IDEJI

 

Pročitaj više
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet logo

ODPF "Radmilovac"

Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta "Radmilovac" je organizaciona jedinica Poljoprivrednog fakulteta.


Na ODPF „Radmilovac“ izvodi se deo nastave, stručna i proizvodna praksa i drugi oblici rada u ostvarivanju programa i plana nastave iz predmeta studija prvog stepena za potrebe Fakulteta i drugih korisnika. U cilju obezbeđenja zadovoljavajućeg nivoa nastave na ODPF „Radmilovac“ se podižu kolekcije odgovarajućih vrsta biljaka i životinja sa važnijim sortama i rasama i genetičkim resursima kao bankam gena, za izvođenje naučno – istraživačkog rada i za ugledno i ogledno gazdovanje.


Na ODPF „Radmilovac“ organizuje se naučno - istraživački i stručni rad za postizanje kvaliteta studija, za njihovo razvijanje i unapređenje kao i za razvoj i unapređenje struke u celini.


ODPF „Radmilovac“ predstavlja jedinstveni nacionalni resurs iz više oblasti poljoprivrednih nauka.


ODPF „Radmilovac“ je legat porodice Milana Vukićevića (Zadužbina Jevrosime, Sime i Milana Vukićevića).

Gospodin Milan Vukićević

Izvod iz testamenta g-dina Milana Vukićevića:
"Poljsko imanje, navedeno pod tačkom 3, posle smrti moje žene Radmile ima da pripadne državi, odnosno Poljoprivrednom fakultetu Beogradskog univerziteta, za praktičnu nastavu u svim granama poljoprivrede, svršenim đacima iz tog fakulteta, pravoslavne vere iz predkumanovske Srbije, da im provedeno vreme na ovom stažu posluži kao osnova za njihovu docniju praksu. Ovo imanje nosiće ime: "Zadužbina Jevrosime, Sime i Milana Vukićevića". Njime će upravljati, rukovati i ostalo po pravilniku koji propisuje i menja Savet profesora Poljoprivrednog fakulteta Beogradskog univerziteta. (Sreski sud za grad Beograd po sudiji Atanasiju Naniću po sprovedenom vanparničnom postupku oglašava sudski testament pok. Milana S. Vukićevića, člana Glavne Kontrole u Penziji, 4. jula 1941. g. P-br. 7334, obznanjen na zapisniku od 2. decembra 1941. g. za važeći.)"

Na ODPF "Radmilovac" obavlja se i proizvodnja:
voća, grožđa, žitarica, industrijskog bilja, sadnog i semenskog materijala, ribe i riblje mlađi, pčela i pčelinjih proizvoda, vina, jakih alkoholnih pića i drugih prehrambenih proizvoda.
U sastavu oglednog dobra postoji sledeći specijalizovani centri:

i Radna jedinica:

  • Vinski podrum.

ODPF "Radmilovac" raspolaže sa 86 ha koji su pod zasadima voćaka, vinove loze, pod povrtarskim i ratarskim kulturama, a deo površina je u pripremi za podiznje novih zasada.
Vinski podrum ima namenu da prihvati svu količinu ubranog grožđa, a služi i za spravljanje sortnih vina i jakih pića od voća i grožđa.

Za obuku studenata i nučno istraživački rad u okviru Centra za voćarstvo podignute su kolekcije različitih vrsta voćaka sa velikim brojem kako autohotnih, tako i introdukovanih sorata iz evropskih i vanevropskih zemalja. Kolekcija vinove loze raspolaže sa preko 870 sorata različite upotrebne vrednosti. Na ODPF „Radmilovac“ nalazi se takođe i kolekcija sejanaca bogata brojnim genotipovima stvorenim selekcionim radom u cilju dobijanja boljih sorata voćaka i vinove loze u pogledu prinosa, kvaliteta voća i grožđa i otpornosti na izazivače bolesti i štetočine.

Značajan deo zasada ODPF "Radmilovac" čini banka gena voćaka i vinove loze koja se koristi kao izvor genetičkog materijala za poboljšanje raznih osobina voćaka i vinove loze pri kombinovanju genetskih osnova raspoloživih sorata, biotipova i hibrida u procesu stvaranja novih boljih sorata voćaka i vinove loze.
Banka gena voćaka je posebno značajna po velikom broju autohotnih sorata jabuke i kruške, velikom broju genotipova vinogradarske breskve, džanarike, divlje trešnje, leske, badema i klonovima Oblačinske višnje.
Na ODPF "Radmilovac" stvorene su 23 nove sorte vinove loze (15 stonih i 8 vinskih) i jedna sorta breskve. Priznato je i 8 novih klonova vinove loze, a u postupku priznavanja nalazi se i određen broj novih genotipova trešnje, višnje, kajsije, maline i vinove loze.

Na ODPF "Radmilovac" zasnovan je nov pčelinjak, izgrađena je moderna meteorološka stanica, postavljen je plastenik, a podignut je i moderan voćnjak sa protivgradnom mrežom i zalivnim sistemom.
U Centru za pčelarstvo obavlja se selekcija i proizvodnja matica domaće medonosne pčele, ali i meda i proizvoda od meda.

Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju poseduje: koi šarane različitih boja, šarane divljake, ribnjačke šarane, kao i veći broj drugih vrsta toplovodnih riba, vodene kornjače, zmije, žabe, najlepše cvetove vodenih biljaka belog i žutog lokvanja i niz drugih biljnih i životinjskih vrsta.

U Centru se može:

    okušati ribolovačka sreća u lovu na soma i šarana preko 10 kg težine;
    upoznati se sa različitim tehnologijama gajenja riba, načinom mresta, programom selekcija riba uz korišćenje čipova kako bi se dobile jedinke brzog rasta otporne na bolesti;
    videti robot koji hrani ribe, kome se može naređivati preko mobilnog telefona...

Centar realizuje projekat "Mali Dunav", na koji je Fakultet posebno ponosan, a samom projektu možete više saznati ovde.

Svi proizvodi ODPF "Radmilovac" mogu se i kupiti, kako na samom dobru, tako i u PRODAVNICI U DVORIŠTU FAKULTETA.

     


Direktor:

mr Nikola Filipović
Tel.: 011 80 66 929
Tel. fax: 011 80 66 930
Mob. tel.: 063 262 974
nfilips@agrif.bg.ac.rs

Prodaja sadnog materijala,
tel.: 011 8066 984
mob.: 063 262 841
Radno vreme: svaki dan sem nedelje 07:00 - 15:00

Prodaja vina i rakija, podrum pića,
tel.: 011 8066 933
mob.: 063 264 821
Radno vreme: svaki dan sem nedelje 07:00 - 15:00

Galerija slika

Pročitaj više
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet logo

KONKURSI

15.05.2024.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

10.04.2024.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

17.01.2024.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

13.12.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

08.11.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

11.10.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

06.09.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

14.06.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

17.05.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

08.03.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

18.01.2023.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

07.12.2022.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

09.11.2022.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

14.04.2022.
Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Tekst konkursa

Pročitaj više

Pročitaj najnovije

Arhiva vesti

Kako se upisati na naš fakultet?


Studiraj na jednoj od najprestižnijih ustanova u zemlji, koja po 104. put otvara vrata svojih amfiteatara, učionica, vežbaonica i laboratorija za sve zainteresovane buduće studente.

 

Pročitaj više

Kontaktirajte nas


Kontakt