Navigacija

Laboratorije

Poljoprivredni fakultet poseduje veliki broj savremeno opremljenih laboratorija u kojima se obavlja naučno-istraživačka i stručna delatnost putem analiza, osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, inženjeringa, ekspertiza, atesta, licenci, sertifikata, kao i kontrola u oblasti biljne proizvodnje, zootehnike, zemljišta i melioracija, fitomedicine, prehrambene tehnologije, poljoprivredne tehnike i agroekonomije.

Uslovi i način rada u laboratorijama bliže se uređuju opštim aktima u skladu sa zakonskim propisima.

 

Laboratorije Fakulteta:

Laboratorija za agrohemiju i fiziologiju biljaka

Laboratorija za analizu kvaliteta voća, grožđa i meda

Laboratorija za virusologiju i mikologiju

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju

Laboratorija za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju

Laboratorija za ispitivanje mikroklime u poljoprivrednim objektima

Laboratorija za ishranu domaćih i gajenih životinja

Laboratorija za ishranu riba

Laboratorija za optičku mikroskopiju

Laboratorija za termotehnička i strujno-tehnička merenja

Laboratorija za fiziku zemljišta

Laboratorija za fiziologiju domaćih i gajenih životinja

Laboratorija za fitobakteriologiju

Laboratorija za funkcionalnu anatomiju gajenih biljaka

Laboratorija za hemijsku i biološku analizu vode

Laboratorija katedre za tehnolgiju ratarskih proizvoda

Histološka laboratorija

Hemijska laboratorija za pesticide