Navigacija

Nastavna literatura

2024

ISHRANA KOZA

Autor dr Aleksa Božičković, koautor dr Goran Grubić 
Udžbenik, I izdanje

FIZIČKA HEMIJA ZA STUDENTE PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE II DEO

Autor dr Vladislav Rac
Udžbenik, I izdanje

AKAROLOGIJA

Autorka dr Biljana Vidović
Udžbenik, I izdanje

PROVERA AUTENTIČNOSTI HRANE – MOLEKULARNE GENETIČKE METODE

autorka dr Gordana Branković, koautor dr Tomislav Živanović

Udžbenik (PDF – Portable Document Format), I izdanje

ISHRANA KOZA

autor dr Aleksa Božičković, koautor dr Goran Grubić
Udžbenik (PDF – Portable Document Format), I izdanje

ZDRUŽENE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE – SNAGA ZDRUŽNOG SEKTORA

Autorka dr Marija Nikolić i koautor dr Vladimir Zakić
Monografija, I izdanje

PRAKTIKUM IZ RATARSTVA

Autor dr Željko Dolijanović, koautori dr Zoran Broćić i dr Jasmina Oljača
Praktikum, I izdanje