Navigacija

Studijski program: Biotehnički i informacioni inženjering

I GODINA
I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-BI-20-MAT Matematika 2 4 0 0 1 7
O-BI-20-UBI Uvod u biotehnički i informacioni inženjering 2 2 0 0 1 5
O-BI-20-OPED Osnovi pedologije 2 2 0 0 1 6
O-BI-20-FIZ Fizika 2 2 1 0 1 6
O-BI-20-OHEM Opšta hemija 2 2 0 0 1 6
UKUPNO: 10 12 1 0 5 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-BI-20-TEHM Tehnička mehanika 3 2 0 0 6
O-BI-20-INF Informatika 2 4 0 0 6
O-BI-20-RAPO Ratarstvo i povrtarstvo 2 2 0 0 6
O-BI-20-STOČ Stočarstvo 2 2 0 0 6
Izborni blok 1
O-BI-20-E Engleski jezik 2 2 0 0 6
  Ruski jezik 
  Francuski jezik
  Nemački jezik
UKUPNO: 11 12 0 0 30
 
II GODINA
III semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-BI-20-HIPT Hidropneumatska tehnika 2 2 0 0 1 6
O-BI-20-MEP Mašinski elementi poljoprivrednih mašina 2 3 0 0 0 6
O-BI-20-VOVI Voćarstvo i vinogradarstvo 2 2 0 0 1 6
O-BI-20-OP Osnovi programiranja 2 3 0 0 0 6
Izborni blok 2
O-BI-20-MAP Biotehnički materijali 2 2 0 0 0 6
O-BI-20-EKOI Ekološki inženjering
O-BI-20-STAT Statistika
UKUPNO: 10 12 0 0 2 30
IV semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-BI-20-TEPS Termotehnički i pogonski sistemi u poljoprivredi 3 2 0 0 1 6
  Transport u poljoprivredi 2 2 0 0 1 6
  Elaktrični uređaji i mašine u biosistemima 2 3 0 0 1 6
O-BI-20-INGR Inženjerska grafika 2 2 0 0 0 6
Izborni blok 3
O-BI-20-PJK Prezentacije i javne komunikacije 2 2 0 0 0 6
O-BI-20-OIE Obnovljivi izvori energije
O-BI-20-BP Baze podataka
UKUPNO: 11 11 0 0 3 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-BI-20-ISA Inženjersko softverski alati 2 3 0 0 0 6
  Tehnički sistemi u melioracijama zemljišta 3 2 0 0 1 6
O-BI-20-TRAK Poljoprivredni traktori 3 2 0 0 1 6
  GIS u poljoprivredi 2 2 0 0 1 6
Izborni blok 4
  Infrastruktura poljoprivrednih gazdinstava 2 2 0 0 0 6
  Tehnički sistemi u hortikulturi
  Fizičko tehnička merenja
UKUPNO: 12 11 0 0 3 30
VI semestar              
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-BI-20-USPO Upravljanje uslovima sredine u poljoprivrednim objektima 3 2 0 0 0 6
  Tehnički sistemi ratarske proizvodnje 4 2 0 0 0 7
  Tehnički sistemi povrtarske proizvodnje 3 2 0 0 0 6
  Praksa 1 –  radna praksa 0 0 0 0 6 5
Izborni blok 5
  Tržište i marketing 2 2 0 0 0 6
  Tehnički sistemi u komunalnim radovima
  Veb sistemi i tehnologije
UKUPNO: 12 8 0 0 6 30
 
IV GODINA
VII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Automatizacija i robotika u biosistemima 2 2 0 0 1 5
  Tehnički sistemi voćarske i vinogradarske proizvodnje 2 2 0 0 1 5
  Tehnički sistemi u stočarskoj proizvodnji 2 2 0 0 1 5
  Tehnologije održavanja i tehnička dijagnostika 2 2 0 0 1 5
  Praksa 2 –  proizvodna praksa 0 0 0 0 6 4
Izborni blok 6
  Ekonomika poljoprivrede 2 2 0 0 0 6
  Bioenegrane
  Menadžment rada i proizvodnje u poljoprivredi
  Veb programiranja
UKUPNO: 10 10 0 0 10 30
VIII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Internet inteligentnih uređaja u biosistemima 2 2 0 0 0 4
  Precizna poljoprivreda 2 2 0 0 0 4
  Eksploatacija i projektovanje tehničkih sistema u poljoprivredi 2 2 0 0 0 4
  Praksa 3 -tehnološko-organizaciona praksa 0 0 0 0 6 3
Izborni blok 7
  Dorada i skladištenje poljoprivrednih proizvoda 2 2 0 0 0 5
  Digitalna obrada slike
Izborni blok 8
  Tehnički sistemi u ekološkom stočarstvu 2 2 0 0 0 4
  Modeliranje procesa u poljoprivredi
  Završni rad 1 Istraživački  rad 0 0 0 2 0 3
  Završni rad  2 Izrada i odbrana 0 0 0 0 2 3
UKUPNO: 10 10 0 2 8 30

 

Ispitna pitanja i literatura

Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA