Навигација

О-БИ-20-УБИ - Увод у биотехнички и информациони инжењеринг

Спецификација предмета
НазивУвод у биотехнички и информациони инжењеринг
АкронимО-БИ-20-УБИ
Студијски програмБиотехнички и информациони инжењеринг
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студента са структуром и суштином студијског програма. Студент се упознаје са суштином студирања студијског програма, садржајем свих предмета предвиђених овим студијским програмом, затим које су му могућности усмерења кроз само школовање, које су му могућности за развој пословне каријере након завршених основих студија.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је сагледао суштину и мисију студирања биотехничког и информационог инжињеринга. Оспособљен је да правилно изабере и усмери своја интересовања ка биотехничком или информационом ижињерингу. Студент је могућности развоја каријере након завршених основних судија и са којим ће се све изазовима срести
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПојам биотехничког и информационог инжењеринга; Образовни профил Биотехнички и информациони инжењеринг; Изазови за инжењера биотехнике и информационог инжењеринга; Место инжењера биотехнике и информационог инжењеринга у Србији и свету; Пословне и образовне могућности инжењера биотехнике и информационог инжењеринга; Мобилност студената и истраживача; Могућности успостављања сопственог посла
  Садржај практичне наставеВежбе, GAP (Good Agricultural Practice); Студентска мобилност и пракса.
  Литература
  1. Subotić M., Mitrović S., Grubic, Nešić L., & Stefanović D. (2017). Uloga univerziteta u razvoju preduzezništva: 23 Trendovi razvoja Trend (348-351). Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.
  2. European Commission (2013). Youth in Action Programme: Young People and Entrepreneurship.
  3. Hyunjeong, J. (2011). Comparative analysis of rural and urban start-up entrepreneurs.Theses and Dissertations- Agricultural Economics.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеОд метода извођења наставе користе се класична предавања и методе интерактивне наставе. Од метода интерактивне наставе у настави користе се индивидуалне и тимске методе активног учења.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања30Писмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари