Навигација

Пословодство


Декан

Проф. др Душан Живковић

Продекан за наставу

Доц. др Тамара Пауновић

Продекан за науку и међународну сарадњу

Проф. др Владан Богдановић