Навигација

Студијски програм: Зоотехника

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-АНАТ Анатомија домаћих и гајених животиња 3 1 1 0 1 6
О-ЗО-20-ЗООЛ Зоологија 3 1 1 0 1 7
О-ЗО-20-КРМ Крмно биље 2 2 0 0 1 5
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-МАС Механизација и аутоматизација у сточарству 3 2 0 0 1 6
УКУПНО: 13 8 2 0 4 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-ОБИО Основи биохемије 2 2 0 0 1 6
О-ЗО-20-ХЕМ Хемија 2 2 0 0 1 6
О-ЗО-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 1
О-ЗО-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
Изборни блок 2
О-ЗО-20-СОЦ Социологија 2 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-ИНФ Информатика
О-ЗО-20-ОСЕК Основи економије
УКУПНО: 10 10 0 0 2 30
 
II година
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-ГЕНЖ Генетика домаћих и гајених животиња 2 2 0 0 1 6
О-ЗО-20-МИКР Микробиологија 2 1 1 0 0 4
О-ЗО-20-ТХЖ Технологија хране за животиње 3 3 0 0 1 7
О-ЗО-20-ФИЗЖ Физиологија домаћих и гајених животиња 3 3 0 0 1 7
Изборни блок 3
О-ЗО-20-ПТС Прецизнe техникe у сточарству 2 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-ГАУК Гајење украсних водених биљака, бескичмењака и риба
О-ЗО-20-ИОС Изградња и опремање објеката у сточарству
УКУПНО: 12 11 1 0 3 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-БИОС Биолошке основе сточарства 3 2 0 0 1 6
О-ЗО-20-ПЧЕ Пчеларство 2 2 0 0 1 5
О-ЗО-20-ЗДЗ Здравствена заштита домаћих и гајених животиња 2 2 0 0 1 5
О-ЗО-20-ОСИС Основи исхране животиња 2 1 1 0 1 5
Изборни блок 4
О-ЗО-20-ГПГ Гајење пужева и глиста 2 2 0 0 0 5
О-ЗО-20-ОЖО Отпорност животињског организма
О-ЗО-20-КВХР Квалитет хране за животиње
Изборни блок 5
О-ЗО-20-АП Анатомија птица 2 2 0 0 0 4
О-ЗО-20-ЗЖС Заштита животне средине
О-ЗО-20-ЕП Економика пољопривреде
УКУПНО: 13 11 1 0 4 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-ЗООХ Зоохигијена 3 2 0 0 1 6
О-ЗО-20-ИСНЕ Исхрана непреживара 3 2 0 0 1 6
О-ЗО-20-ИСПР Исхрана преживара 3 2 0 0 1 6
О-ЗО-20-КАЛК Калкулације и анализа пословања 2 3 0 0 0 5
  Радна пракса 1 0 0 0 0 2 1
Изборни блок 6
О-ЗО-20-ДПП Добијање и прерада пчелињих производа 2 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-ЕДГЖ Етологија домаћих и гајених животиња
О-ЗО-20-ОРГС Органско сточарство
УКУПНО: 13 11 0 0 5 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-ПОПГ Популациона генетика и оплемењивање домаћих и гајених животиња 3 3 0 0 1 7
О-ЗО-20-ЛОВ Ловна привреда 2 2 0 0 1 5
О-ЗО-20-РИБА Рибарство 2 2 0 0 1 5
О-ЗО-20-ПММЛ Производња и познавање млека 2 1 1 0 1 5
О-ЗО-20-СПР2 Радна пракса 2 0 0 0 0 4 2
Изборни блок 7
О-ЗО-20-ПИЖ Примењена исхрана домаћих и гајених животиња 2 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-РИБГ Риболов и газдовање риболовним водама
О-ЗО-20-ИЗАК Техничко-технолошка решења при изградњи и опремању објеката у аквакултури
О-ЗО-20-ППР Писање и презентација радова
О-ЗО-20-КФ Кинологија и фелинологија
УКУПНО: 11 10 1 0 8 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-ГОВ Говедарство 4 2 0 0 1 7
О-ЗО-20-СВ Свињарство 3 3 0 0 1 7
О-ЗО-20-ЖИВ Живинарство 3 2 0 0 1 7
О-ЗО-20-ПП Производна пракса 0 0 0 0 6 3
Изборни блок 8
О-ЗО-20-ПОРЖ Поремећаји у репродукцији животиња 2 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-ЗПЗ Закони и прописи у зоотехници
О-ЗО-20-АГР Анимални генетички ресурси
О-ЗО-20-БФ Биосигурност на фармама
УКУПНО: 12 9 0 0 9 30
VIII семестар            
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ЗО-20-ОИК Овчарство и козарство 4 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-КОЊ Коњарство 3 1 0 0 0 4
  Организација сточарске производње 2 2 0 0 0 6
О-ЗО-20-ППМ Производња и познавање меса 3 2 0 0 0 5
О-ЗО-20-СПР3 Технолошко-организациона пракса 0 0 0 0 6 3
  Дипломски рад - истраживање 0 0 0 3 0 3
  Дипломски рад - израда и одбрана 0 0 0 0 2 3
УКУПНО: 12 7 0 3 8 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА