Навигација

Консалтинг

Пољопривредни факултет пружа услуге израде: локалних стратегија за рурални развој и развој пољопривреде, препорука за заштиту и санацију земљишта и вода, педолошких карата и мелиорацијских студија.

Наставници Факултета помажу у увођењу нових технологија и сортимента за различите типове газдинстава, програма органске производње и интегрисане заштите од болести пољопривредног биља. Пружају и саветодавне услуге у области управљања безбедношћу и квалитетом хране.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/2737/2_Konsalting.jpg