Navigacija

Poslovodstvo


Dekan

Prof. dr Dušan Živković

Prodekan za nastavu

Doc. dr Tamara Paunović

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

Prof. dr Vladan Bogdanović