Navigacija

Studijski program: Zootehnika

I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
C-ZO-20-UPZ Upravljanje proizvodnim procesima u zootehnici 4 1 0 1 0 7
Izborni blok 1
C-ZO-20-FIP Fiziologija ishrane preživara 8 2 0 2 0 14
C-ZO-20-FIN Fiziologija ishrane nepreživara
C-ZO-20-TPH Tehnologija industrijske proizvodnje hrane za životinje
C-ZO-20-TKH Tehnologija konzervisanja hrane za životinje
  Tehnologija hrane i ishrana riba
  Zdravstvena zaštita divljači
  Biotehnologija u reprodukciji goveda
  Biotehnologija u reprodukciji ovaca i koza
  Biotehnologija u reprodukciji svinja
  Biotehnologija u reprodukciji konja
  Biotehnologija u reprodukciji živine
  Reprodukcija riba
  Stručna praksa 0 0 0 0 6 3
C-ZO-20-SR1 Specijalistički rad - istraživanje 0 0 0 6 0 6
UKUPNO: 12 3 0 9 6 30
II  semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 2
  Selekcija i oplemenjivanje goveda 4 1 0 1 0 8
  Selekcija i oplemenjivanje ovaca i koza
  Selekcija i oplemenjivanje svinja
  Selekcija i oplemenjivanje živine
  Selekcija i oplemenjivanje konja
C-ZO-20-SDI Selekcija divljači u intenzivnim uslovima gazdovanja
C-ZO-20-MRI Modeli i rešenja u ishrani životinja
C-ZO-20-PSI Pašnjački sistemi ishrane životinja
  Tehničko tehnološka rešenja pri projektovanju pčelinjaka
  Gajenje beskičmenjaka
Izborni blok 3
C-ZO-20-ISG Ishrana goveda 8 4 0 2 0 16
C-ZO-20-ISOK Ishrana ovaca i koza
  Ishrana svinja
  Ishrana živine
C-ZO-20-ISK Ishrana konja
C-ZO-20-ISD Ishrana divljači u intenzivnim uslovima gazdovanja
  Prihrana pčela
C-ZO-20-ODG Odgajivanje goveda
  Odgajivanje ovaca i koza
  Odgajivanje svinja
  Odgajivanje živine
  Odgajivanje konja
  Gajenje i zaštita divljači
  Gajenje riba
  Zdravstvena zaštita goveda
  Zdravstvena zaštita ovaca i koza
  Zdravstvena zaštita svinja
  Zdravstvena zaštita živine
  Zdravstvena zaštita riba
  Zdravstvena zaštita konja
  Specijalistički rad – izrada i odbrana 0 0 0 0 6 6
UKUPNO: 12 5 0 3 6 30

 

Napomena: Student bira i polaže po dva predmeta iz izbornog bloka 1 i izbornog bloka 3, i jedan predmet iz izbornog bloka 2.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA