Navigacija

Instituti/Odseci

Instituti / Odseci

Radi efikasnijeg izvršavanja delatnosti Fakulteta i ostvarivanja što povoljnijih rezultata, a u skladu sa karakterom i procesom rada, zaposleni na Fakultetu organizuju se u organizacione jedinice, koje nemaju status pravnog lica.

Nastavna delatnost Fakulteta obavlja se u okviru odseka.

Sva pitanja nastavne delatnosti odseka razmatra i o njima odlučuje Nastavno - naučno veće (odgovarajućeg) instituta.

Za organizovanje i izvođenje naučno-istraživačkog rada i studija Fakultet organizuje institute.

Institut čine svi zaposleni na institutu.

Radom instituta / odseka rukovodi direktor instituta, koga iz reda nastavnika imenuje i razrešava dekan rešenjem, na predlog Nastavno naučnog veća instituta, na period od tri školske godine.

 

Instituti
Ratarstvo i povrtarstvo
Hortikultura
Zootehnika
Zemljište i melioracije
Fitomedicina
Poljoprivredna tehnika
Prehrambena tehnologija i biohemija
Agroekonomija

Odseci
Ratarstvo i povrtarstvo
Voćarstvo i vinogradarstvo
Hortikultura
Zootehnika
Melioracije zemljišta
Fitomedicina
Poljoprivredna tehnika
Prehrambena tehnologija
Agroekonomija