Навигација

О-ВВ-14-МВВП - Механизација воћарско-виноградарске производње

Спецификација предмета
НазивМеханизација воћарско-виноградарске производње
АкронимО-ВВ-14-МВВП
Студијски програмБиљна производња
МодулВоћарство и виноградарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања из: техичког описа елемената, механизама склопова и система машина; међусобна повезаност и функциална зависност појединих елемената; мере хигијенскотехничке заштите при раду; поступци одржавања и чувања машина, оруђа, апарата и уређаја који се користе вишегодишњим засадима;
  Исходи учења (стечена знања)Познавање: технолошког процеса рада машина, уређаја и апарата; функционисанја сложених техничких система; оптималних параметара машина условљених технологијиом гајења одређених воћних врста; организације рада и законитости економичне експлоатације машина и уређаја у вишегодишнјим засадима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМашине за систематизацију терена; Воћарски и виноградарски трактори; Оруђа и машине за обраду и ђубрење; Машине и опрема за негу засада; Системи за наводњавање; Уређаји, опрема и објекти за производњу калемова; Машине и апарати за примену пестицида; Машине, уређаји и опрема за бербу.
  Садржај практичне наставеИз свих поглавља предавања предвиђене су вежбе у лабораторији
  Литература
  1. Урошевић М., Живковић М: Механизација воћарско-виноградарске производње, Пољопривредни факултет, Београд, 2007.
  2. Урошевић М.: Машине и апарати за примену пестицида, Пољопривредни факултет, Београд, 2000.
  3. Урошевић М., Живковић М., Димитријевић А.: Практикум са збирком задатака, Пољопривредни факултет, Београд, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеТеоријска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом ће се држати у свим областима. У току наставе су предвиђене две провере знања тестовима, а на крају практичне наставе (вежби) предвиђено је полагање колоквијума.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20