Навигација

М-ПТ-14-ОТС - Одржавање техничких система у пољопривреди

Спецификација предмета
НазивОдржавање техничких система у пољопривреди
АкронимМ-ПТ-14-ОТС
Студијски програмПољопривреда
МодулПољопривредна техника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима/Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са специфичностима одржавања техничких средства у пољопривреди, са узроцима промене стања техничких средстава, са стратегијом, моделима и технологијама одржавања, одржавањем виталних система машина, оправкама делова машина, ремонтом пољопривредних машина и основама дијагностике. Оспособљавање за вођење послова из области одржавања пољопривредног газдинства.
   Исходи учења (стечена знања)Студент би требало да буде оспособљен за одређивање и спровођење стратегије, модела и технологије одржавања машина пољопривредног газдинства и њихових виталних делова као и за вођење административних послова у области одржавања и обезбеђења резервних делова.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОдржавање техничких средстава у пољопривреди, трошење материјала и ломови, подмазивање и мазива, одржавање техничких система, одржавање виталних система машина, оправке делова, ремонт пољопривредних машина, основи дијагностике.
   Садржај практичне наставеИзвођење поступака одржавања и ремонтовања пољопривредних машина и њихових виталних система.
   Литература
   1. Божић, С.: Одржавање и ремонт техничких система у пољопривреди, Пољопривредни факултет, Београд, 2004.
   2. Минић, С., Арсенић, Ж.: Модели одржавања техничких система, Војна књига, п.п. 186, Београд, 1998.
   3. Тодоровић, Ј.: Инжењерство одржавања техничких система, Југословенско друштво за моторе и возила, Београд, 1993.
   4. Рац, А.: Основи трибологије, Машински факултет, Београд, 1991.
   5. Зеленовић, Д. Тодоровић, Ј.: Ефективност система у машинству, Научна књига, Београд, 1990.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеКласична предавања, лабораторијске вежбе и методе нтерактивне наставе. Од метода интерактивне наставе користе се индивидуалне, групне односно тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава30Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30