Навигација

О-ВВ-20-МВВП - Механизација воћарско-виноградарске производње

Спецификација предмета
НазивМеханизација воћарско-виноградарске производње
АкронимО-ВВ-20-МВВП
Студијски програмБиљна производња
МодулВоћарство и виноградарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту стицање знања/разумевања: принципа рада техничких средстава и система у воћарско виноградарској производњи; усклађивање технолошких захтева производње и експлоатационих параметара машина и оруђа; као и правилан одабир техничких средстава и система у складу са ефикасном и економичном експлоатацијом
  Исходи учења (стечена знања)Познавање: технолошког процеса рада машина, уређаја и апарата; функционисанја сложених техничких система; оптималних параметара машина условљених технологијиом гајења одређених воћних врста; организације рада и законитости економичне експлоатације машина и уређаја у вишегодишнјим засадима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВоћарски трактор; Машине и оруђа за: систематизацију терена, обраду земљишта, садњу, негу и заштиту засада, наводњавање, резидбу, примену пестицида, убирање, транспорт, објекти и опрема за складиштење.
  Садржај практичне наставеПрактична вежбања која подстичу активно учење/разумевање и овладавање основним принципима експлоатације техничких средстава и система у воћарско виноградарској производњи. Практична настава из свих поглавља предавања: правилно агрегатирање, подешавање погонских и прикључних машина и оруђа, прорачун техничких система у експлоатацији, пројектовање техничких средстава и система.
  Литература
  1. Урошевић М., Живковић М: Механизација воћарско-виноградарске производње, Пољопривредни факултет, Београд, 2007.
  2. Урошевић М.: Машине и апарати за примену пестицида, Пољопривредни факултет, Београд, 2000.
  3. Урошевић М., Живковић М., Димитријевић А.: Практикум са збирком задатака, Пољопривредни факултет, Београд, 2005.
  4. Пајић, М. (2017). Механизација у хортикултури – практикум. Пољопривредни факултет, Београд.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеоретска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом током предавања, док је на вежбама предвиђено извођење практичног, рачунског и аудио-визуелног дела предмета. Усмена предавања, видео презентације, интерактивне комуникације (тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20