Навигација

М-ОП-20-МОП - Механизација у органској пољопривреди

Спецификација предмета
НазивМеханизација у органској пољопривреди
АкронимМ-ОП-20-МОП
Студијски програмПољопривреда
МодулОрганска пољопривреда
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима/Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту упознавање са технолошким процесом рада посебних kонструкција машина, уређаја и апарата у области органске пољопривредне производње. Посебан аспект дат је области организације ОПП и експлоатације машина и уређаја, са мерама хигијенско–техничке заштите и одржавања машина и уређаја за мале органске фарме
   Исходи учења (стечена знања)Правилна процена и примена механизације и одређених типова машина (место употребе, начини рада, потребни специфични радни органи) у ОПП. Планирају, користе, и примењују техничке мере сигурности рада механизације, уређаја, апарата, оруђа и опреме, са адекватним подешавањем радних машина, оруђа, апарата на основи биолошких, технолошких параметара органске ратарске, повртарске и воћарске производње.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОснове савремених погонских машина у пољопривреди (типови трактора и погонских машина са електричним моторима), за ратарску, повртарску и вођарску органску производњу (посебни типови оруђа, машина и алата за основну и допунску обраду земљишта; машине за сетву и садњу; машине за ђубрење; машине за негу и заштиту; машине за убирање: транспорт у пољопривреди, технички системи за наводњавање).
   Садржај практичне наставеИнтерактивне вежбе. Практично упознавање студената са системима и склоповима машина, који захтевају посебну пажњу у току експлоатације у органској пољопривредној производњи.
   Литература
   1. Ковачевић, Д., Ољача, С. (2005). Органска пољопривредна производња. Монографија, Пољопривредни факултет, Београд
   2. Лазић, Б. (1997). Повртњак –зелена башта целе године. Партенон, Београд
   3. Радојевић, Р. (2005). Механизација пољопривреде, уџбеник, Пољопривредни факултет, Београд
   4. Leslie, S. (2015). Horse-Powered Farming for the 21st Century: A Complete Guide to Equipment, Methods, and Management for Organic Growers., pp 1-416., Chelsea Green Pub. Co.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеТеоријска и практична настава
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит30
   Практична настава10Усмени испит20
   Пројекти
   Колоквијуми10
   Семинари20