Навигација

М-БИ-20-УППП - Управљање подацима из прецизне пољопривреде

Спецификација предмета
НазивУправљање подацима из прецизне пољопривреде
АкронимМ-БИ-20-УППП
Студијски програмПољопривреда
МодулБиотехнички и информациони инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима/Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту стицање знања/разумевања принципа управљања подацима добијених применом различитих технологија прецизне пољопривреде, као и да га упозна са различитим техникама сакупљања, чувања, анализе и коришћења добијених података.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање практичних знања и могућности коришћења сакупљених података коришћењем различитих технологија прецизне пољопривреде у пољопривредним производним системима. Познавање и дефинисање основа структуре базе података, интегритета базе података, селекције и измена садржаја, управљање трансакцијама са подацима добијених од сензора и актуатора.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСтруктура базе података, подаци сакупљени: GIS, GNSS, VRT, снимци из дрона, сателитски снимци (уређење терена, обрада земљишта, ђубрење, сетва/садња, нега и заштита биља, жетва/берба и др.). Основи обраде и тумачења слике парцела. Софтверски пакети намењени обради, анализи и визуелизацији података.
   Садржај практичне наставеПрактична вежбања која подстичу активно учење/разумевање и овладавање различитим техникама управљања подацима добијених применом ПП. Анализа, визуелизација и презентација података користећи студије случаја из области ПП. Појединачна и групна обука за савлађивање софтверских пакета: Farm Works, Connected Farm.
   Литература
   1. Stafford, J.V. (2013). Precision Agriculture ed. 13. Wageningen Academic Publishers.
   2. Pierce, F.J., Clay, D. (2007). GIS Applications in Agriculture. CRC Press. Taylor and Francis Group. Boca Raton, USA
   3. Ancha Srinivasan (2006). Handbook of Precision Agriculture: Principles and Applications. CRC Press. Taylor and Francis Group. Boca Raton, USA.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеТеоретска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом током предавања док је на вежбама предвиђено извођење практичног дела предмета. Усмена предавања, видео презентације и јавне презентације, решавање студија случаја, интерактивне комуникације (тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична настава10Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40