Навигација

М-ВИ-20-ПВ - Прецизно виноградарство

Спецификација предмета
НазивПрецизно виноградарство
АкронимМ-ВИ-20-ПВ
Студијски програмВоћарство и Виноградарство и винарство
МодулВиноградарство и винарство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту стицање знања/разумевања принципа прецизне пољопривреде, као и да укаже на значај и начин функционисања савремених техничких решења из ове области.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање практичних знања и могућности примене прецизне пољопривреде у виноградарским производним системима. Познавање структуре база података, начина функционисања и примене GIS, GNSS и VRT. Познавање технике, метода примене и коришћења беспилотних летелица и сателитских система у области детекције и превенције нежељених појава у виноградарској производњи.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни принципи прецизне пољопривреде (ПП). Опис просторне хетерогености земљишта и биљака. Структура базе података, GIS, GNSS, VRT, примењене технологије ПП у биљној производњи. Беспилотне летелице у пољопривреди. Сателитски системи у пољопривреди. Основи обраде и тумачења слике парцела. Софтверски пакети намењени ПП. Одлучивање и економска евалуација за ПП.
  Садржај практичне наставеПрактична вежбања која подстичу активно учење, разумевање и овладавање основним принципима ПП. Анализа производних процеса користећи студије случаја из области ПП. Појединачна и групна обука за савлађивање основа планирања, припреме и подешавања у примењеним технологијама ПП.
  Литература
  1. Ancha Srinivasan (2006). Handbook of Precision Agriculture: Principles and Applications. CRC Press. Taylor and Francis Group. Boca Raton, USA
  2. Pierce, F.J., Clay, D. (2007). GIS Applications in Agriculture. CRC Press. Taylor and Francis Group. Boca Raton, USA.
  3. Brett Whelan, James Taylor (2013). Precision Agriculture for Grain Production Systems. CSIRO Publishing
  4. Riccardo Castaldi (2018): Vite meccanizzazione del Vigneto. Edagricole Universita & Farmazion
  5. Pezzi, F., Martelli, R. (2015): Technical and economic evaluation of mechanical grape harvesting in flat and hill vineyards. Transactions of the ASABE, 58.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеоретска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом током предавања док је на вежбама предвиђено извођење практичног дела предмета. Усмена предавања, видео презентације и јавне презентације, решавање студија случаја, интерактивне комуникације (тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40