Навигација

О-ПТ-14-МХЛБ-13 - Механизација производње лековитог биља

Спецификација предмета
НазивМеханизација производње лековитог биља
АкронимО-ПТ-14-МХЛБ-13
Студијски програмПољопривредна техника
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту стицање знања/разумевања: начина узгоја и интензивне производње лековитог биља, техничко-технолошких карактеристика производње лековитог биља, техничких система и уређаја различите намене у производњи лековитог биља (обрада земљишта, сетва, нега и заштита, наводњавање, убирање, дорада, складиштење и др.)
  Исходи учења (стечена знања)Усвајање вештина: за избор, примену, подешавање и организацију рада техничких система, примене савремених техничких решења у производњи, препознавање, анализа и решавањe практичних проблема у производњи лековитог биља, уочавање критичних тачака производње и унапређивање истих применом савремених техничких система, ефикасно учење и активно учешће у дискусији, тимски рад и јавна презентација.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај производње лековитог биља, технолошки захтеви гајења лековитог биља, машине примењене у произвидњи лековитог биља, машине за убирање лековитог биља, машине за примарну дораду, производња семена и садница.
  Садржај практичне наставеВежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
  Литература
  1. Бајкин, А. (1994): Механизација у повртарству. Пољопривредни факултет, Нови Сад.
  2. Монографије: Нана (1997), Камилица (1998) и Жалфија (1999). Институт за проучавање лековитог биља, Београд.
  3. Радојевић, Р. (2005): Механизација пољопривреде, Пољопривредни факултет, Земун.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеоретска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом током предавања, док је на вежбама предвиђено извођење практичног дела предмета. Периодична провера знања изводиће се тестовима после после сваке области пређене на предавањима. Колоквијум представља проверу практичног знања стеченог на вежбама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20