Навигација

Д-ПТ-14-ТСВ-13 - Технички системи у воћарско-виноградарској производњи

Спецификација предмета
НазивТехнички системи у воћарско-виноградарској производњи
АкронимД-ПТ-14-ТСВ-13
Студијски програмПољопривредне науке
МодулПољопривредна техника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима/Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту стицање знања из области техничких система за воћарско-виноградарску производњу као и пројектовање система за реализацију радних операција у призводњи воћа и грожђа. Проучавање техничких и експлоатационох параметара машина и опреме и њихово усаглашавање са технолошким параметрима вишегодишњих засада.
   Исходи учења (стечена знања)Студент треба да покаже познавање и разумевање Правилан избор техничких параметара машина и оруђа на основи технолошких фактора засада: мeђуредног и редног растојања, висине и дебљине дебла, узгојног облика и запремине крошње. Ефикасну организацију и економичну експлоатацију машина и уређаја у воћарско-виноградарској производњи.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПотребна енергетска снадбевеност по јединици површине. Прорачун потребног броја погонских и прикључних машина спрам организације и структуре засада. Избор техничких параметара погонских и прикључних машина у зависности од заступљене површине, засадне структуре, система узгоја и др. технолошких параметара. Ефикасана организација и економична експлоатација у процесу производње воћа и грожђа.
   Садржај практичне наставеПрактична метода успостављања и релизације експеримента испитивања различитих техничких решења машина оруђа и уређаја за подизање, негу, заштиту и бербу вишегодишњих засада. Рационалну примену различитих техничких решења машина, оруђа при експлоатацији вишегодишњих засада.
   Литература
   1. Урошевић, М., (2001): Механизација воћарско-виноградарске производње, Универзитетски уџбеник, Пољопривредни факултет Београд
   2. G.A. Matthews (1992) Pesticide Application Methods, London and New York
   3. Брчић. Ј и сарадници (1995): Механизација у воћарству и виноградарству, Агрономски факултет, Загреб.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   604
   Методе извођења наставеОд метода извођења наставе користе се класична предавања, рачунске вежбе, показне вежбе, практичне вежбе и методе интерактивне наставе. Од метода интерактивне наставе у настави користе се индивидуалне, групне односно тимске колаборативне и кооперативне методе активног учења.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти50
   Колоквијуми
   Семинари