Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА VII1 СТЕПЕНА СТУДИЈА (ПО СТАРОМ ЗАКОНУ) И ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (ПО БОЛОЊИ)

Студентске

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА VII1 СТЕПЕНА СТУДИЈА (ПО СТАРОМ ЗАКОНУ) И ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (ПО БОЛОЊИ)
 
(важи за студенте чије су дипломе урађене и који ће путем електронске поште добити позиве за промоцију)


Промоција дипломираних студената Пољопривредног факултета ће се одржати 24. и 25. априла 2023. године у сали за седнице (I спрат, стара зграда), са почетком у 11.00 часова, према следећем распореду:

- у понедељак, 24. априла 2023. го¬ди¬не, биће промовисани дипломирани студенти студијских програма Биљна производња (модули Фитомедицина, Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртарство, Хортикултура) Мелиорације земљишта, Зоотехника и Пољопривредна техника;

- у уторак, 25. априла 2023. го¬ди¬не, биће промовисани дипломирани студенти студијских програма Прехрамбена технологија (сви модули) и Агроекономија;