Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

(важи за студенте чије су дипломе урађене и који ће путем електронске поште добити позиве за промоцију)

Промоција дипломираних студената мастер студија ће се одржати у сали за седнице, у четвртак, 06. јула 2023. го¬ди¬не, према следећем распореду:

-    у 11.00 часова дипломирани студенти студијских програма Агроекономија, Фитомедицина и Воћарство и Виноградарство и винарство;  

-    13.00 часова, дипломирани студенти студијских програма Прехрамбена технологија, Пољопривреда (сви модули) и Заштита животне средине у пољоприведи;