Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за завршетак студија

Студентске

Студенти којима је истекао рок за завршетак студија (основне академске студије 8 година, мастер и специјалистичке академске студије 2 године, докторске академске студије 6 година), а желе да наставе студије, потребно је да поднесу Захтев за продужење рока за завршетак студија свом референту у Студентској служби до 25.09.2023. године.