Навигација

ПОНОВНИ УПИС НА МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Студентске

УПИС СТУДЕНAТA МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ПОНОВНИ УПИС (УПИС НЕПОЛОЖЕНИХ ПРЕДМЕТА) -ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА-

студенти који су школске 2022/23. године уписали прву годину мастер и специјалистичких студија, пре подношења докумената за упис неопходно је да

  • савладају курс академске честитости под називом „Академски интегритет 1“ и „Академски интегритет 2“. Сајт Академски интегритет можете пронаћи на адреси https://ai.agrif.bg.ac.rs

(кодови за приступ су креирани према курсу, за курс 1, ознака је DM1-23, а за курс 2, ознака је DM2-23)

Курсеви академске честитости су услов за упис у наредну школску годину.

Студенти који су у школској 2022/2023. години уписали прву годину мастер или специјалистичких академских студија и нису положили све испите предвиђене студијским програмом и одбранили мастер/специјалистички рад, могу наставити студије као самофинансирајући студенти (још једну школску годину) тако што ће поново уписати предмете које нису положили.

Документа ће се примати од 01.11. до 10.11.2023. године према распореду

- 01. новембар - студенти модула: Органска пољопривреда, Хортикултура и Управљање земљиштем и водама

- 02. новембар - студенти модула: Ратарство и повртарство

- 03. новембар - студенти студијског програма Прехрамбена технологија

- 06. новембар - студенти студијског програма Заштита животне средине

- 7. и 8. новембар студенти студијског програма/модула Агроекономија и Биотехнички и информациони инжењеринг

- 09. новембар студенти студијског програма Фитомедицина

- 10. новембар студенти студијског програма/модула Воћарство и Виноградарство и винарство и Зоотехника

УПИС ЋЕ СЕ ВР­ШИ­ТИ ТА­КО ШТО ЋЕ СТУ­ДЕН­ТИ У СВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ИНДЕКСУ ИЗВРШИТИ УПИС ПРЕМА УПУТСТВУ У ПРИЛОГУ А ЗАТИМ У НА­ЗНА­ЧЕ­НЕ ДАНЕ ПРЕ­ДА­ВА­ТИ ДО­КУ­МЕН­ТА ЗА УПИС oд 10.00 до 14.00 часова у Студентској служби, соба 023.

Студенти који су у школској 2022/2023. години уписали поново прву годину студија (генерација уписана 2021/2022.) и нису положили све испите предвиђене студијским програмом и одбранили мастер/специјалистички рад, могу да поднесу захтев за продужење рока за завршетак студија за још једну школску годину. Уколико им се захтев одобри, уписују поново годину, односно предмете које нису положили. Уколико не одбране мастер/специјалистички рад до 30. септембра 2023. године, губе статус студента.

Документа ће се примати од 13.11. до 17.11.2023. године

УПИС ЋЕ СЕ ВР­ШИ­ТИ ТА­КО ШТО ЋЕ СТУ­ДЕН­ТИ У СВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ИНДЕКСУ ИЗВРШИТИ УПИС ПРЕМА УПУТСТВУ, А ЗАТИМ У НА­ЗНА­ЧЕ­НЕ ДАНЕ ПРЕ­ДА­ВА­ТИ ДО­КУ­МЕН­ТА ЗА УПИС oд 10.00 до 14.00 часова у Студентској служби, соба 023.

СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ НЕ УПИШУ У ШКОЛСКОЈ  2023/2024. ГОДИНИ, ПРЕМА РАСПОРЕДУ, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА

ДОКУМЕНТА ЗА ПОНОВНИ УПИС

  1. Индекс;
  2. Пријава за упис (бирање предмета);
  3. Образац ШВ20; 

      (Пријава за упис и образац  ШВ20  се попуњавају у електронском индексу, а штампају се на шалтерима студентске службе);

     4.   Доказ о уплати износа за неположене предмете (школарина) - уплаћује се прва рата износа за укупан број недостајућих бодова за неположене предмете – 1 ЕСПБ износи 883 динара, a за предмете за које је студент одабрао да слуша – 1 ЕСПБ износи 1.766 динара)-;

     5. Доказ о уплати 100 динара за КАРИЕР центар (финансирање Универзитетског центра за развој каријере, одлука  Савета универзитета број 612-1397/2 од 02.06.2008. године). Уплата се врши на жиро рaчун  Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 840-1872666-79  позив на број   97  05-31

  1. Доказ о уплати 1.300 динара за упис године, одлука  Савета  факултета број 33/4-4 од 28.06.2023. године.

Уплата се врши на жиро рачун број:  840-1872666-79  позив на број 95-98

     УПЛАТА за поновни упис године-предмета (школарина) врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:

840-1872666-79

позив на број из електронског индекса

СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РАСПОРЕДА УПИСА           

Након логовања на свој Е-индекс потребно је:

Корак 1.

Попунити ШВ20 образац.

Поља обрасца  попуњавате  редом ћирилицом. ШВ20 се обавезно попуњава сваке године.  Ако не постоји  школа коју сте завршил у падајућем менију „Средња школа“, назив школе уносите у слободној форми у наредном пољу.  Након попуњавања, образац је потребно закључати.

Корак 2.

У делу “Бирање предмета” чекирате предмете за школску 2023/2024. годину. Неположени предмети из претходних година, већ су чекирани.

Молимо Вас да у случају појављивања неког проблема запамтите поруку коју „избаци“ систем и да проблем пријавите Студентској служби.

Сличне вести