Навигација

Обавештење о одржавању приступног предавања

Факултет

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента/ванредног професора за ужу научну област: Математика и информатика

 

ОДРЖАЋЕ СЕ:

 

Кандидат под редним бојем 1:  др Ирена М. Јовановић

07.02.2024. године, у сали  А34/IV  Пољопривредног факултета, у 12, 00 часова.

 Кандидат под редним бојем 2:  др Иван Павков

07.02.2024. године, у сали  А34/IV  Пољопривредног факултета, у 13, 00 часова.

 

Редни

број

Име и презиме кандидата

Тема

1.

Др Ирена М. Јовановић

„Визуелизација података
у Excel-y.“

2.

Др Иван Павков

„Визуелизација података
у Excel-y.“

 

 

 

 

 

Д е к а н
 

Проф. др Душан Живковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сличне вести