Навигација

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК у школској 2023/2024. години

Студентске

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК у школској 2023/2024. години

ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ, МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Поштовани студенти,

Испити у јунском року ће се одржати од 17.06. до 30.06.2024. године.

Студенти пријављују испите искључиво електронским путем.

Пријављивање испита за јунски рок започеће дана 28.05.2024. године, а завршиће се закључно са 12.06.2024. године.

Пријављивање испита се врши у новом студентском електронском сервису https://estudent.agrif.bg.ac.rs/.

Сваком студенту је додељен СТУДЕНТСКИ ВИРТУЕЛНИ РАЧУН где студент уплаћује онолико средстава колико сматра да ће коштати планиране активности (пријава испита, школарина итд.).

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 840-1872666-79 у износу од:

  • 500,00  динара по испиту (важи за све студенте);
  • 650,00 динара за студенте који су уписали четврту годину трећи и више пута-„постапсолвенти“,
  • 1000,00 динара за студенте који студирају по пропису који је престао да важи (Закон о универзитету)

Студент уплаћује накнаду у износу који одговара најмање укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року.

Укупан износ се може уплатити на једној уплатници. Пример правилно попуњене уплатнице студент може видети у свом е-индексу. Неопходно је да у пољу „Сврха уплате“ наведете за који ниво студија је уплата (основне , мастер, специјалистичке или докторске студије).

Пријем уплате на рачун Факултета студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса (електронског индекса), а што се као обавезно препоручује студентима. Провера се врши након истека два радна дана од дана уплате.

Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Ако је до грешке дошло услед неправилног поступања студента, исправку у е-индексу студента може извршити само референт, а на основу Захтева за исправку у електонском индексу (образац захтева се купује у Скриптарници Факултета).

Приговори се подносе до 12. јуна. Моле се студенти да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати, а проверу да ли је приговор усвојен студент може да изврши у свом е-индексу истог дана када је изјавио приговор од 15.00 часова.

Пријава испита по истеку рока за пријављивање испита

Студент који из било ког разлога не пријави испит у року за пријављивање испита, може пријавити испит по истеку рока за пријављивање испита најкасније до 14.00 часова дана 13.06.2024. године, на шалтерима Студентске службе.

Електронска пријава испита по истеку рока за пријављивање испита није могућа.

Испит се може пријавити искључиво на обрасцу Пријава испита по истеку рока за пријављивање испита, а који се купује на Скриптарници Факултета. Цена обрасца је једнака накнади за пријављивање испита по истеку рока за пријављивање испита, те се иста не уплаћује на рачун Факултета.

Подсећају се студенти – самофинансирајући, да у случају да нису благовремено извршили уплату четврте рате школарине (до 15.05.2024. год.) неће моћи да пријаве испит за јунски испитни рок до измирења обавеза по основу школарине.

С поштовањем,

Студентска служба

 

Сличне вести