Навигација

ВЕБИНАР "РАМАНОВА СПЕКТРОСКОПИЈА У ФУНДАМЕНТАЛНИМ И ПРИМЕЊЕНИМ НАУКАМА: изазови перспективе"

Факултет

Драге колеге, 

ПРИДРУЖИТЕ СЕ НАШЕМ ОНЛИНЕ ВЕБИНАРУ "РАМАНОВА СПЕКТРОСКОПИЈА У ФУНДАМЕНТАЛНИМ И ПРИМЕЊЕНИМ НАУКАМА: изазови перспективе"
Позивамо те на онлине webinar у склопу активности Пројекта "Нови Раман-хемометријски приступ у процени квалитета хране: каротеноиди као модел нутријенти  у примени у функционалним производима" (R-Spect) финансираног од стране Фонда за науку Р. Србије.
Вебинар ће се одржати 29. 05. 2024. са почетком у 14 часова (ЦЕТ).
Детаљи о предавачима и темама дати су у позивници у прилогу.
Линк за укључивање: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjIxMTFkOTYtYmNiYy00YjAwLThiNzAtYzNkMzRkZjRiODNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce9cb678-b72a-4081-8e69-a833565ab773%22%2c%22Oid%22%3a%22937bf824-78c7-4619-a10c-e683506d7c16%22%7d 

Очекујемо те!

Сличне вести