Навигација

О-ПТ-14-МОП - Механизација у органској пољопривреди

Спецификација предмета
НазивМеханизација у органској пољопривреди
АкронимО-ПТ-14-МОП
Студијски програмПољопривредна техника
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени тестови и успешно презентирани семинарски радови.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту стицање Специфичности и адаптација агротехничких мера у органској производњи; Знања и разумевање технолошког процеса рада машина, уређаја и апарата у области органске пољопривредне производње, организације ОПП и експлоатације машина и уређаја, са мерама хигијенско–техничке заштите и одржавања машина и уређаја за мале фарме у области ОПП.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти би требало, да буду способни, да: Правилно процене и примене и успешно користе техничко-експлоатационе параметаре механизације и одређених типова машина (место употребе, начини рада, потребни специфични радни органи) у ОПП.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеOснове савремених машина у пољопривреди (савремени типови трактора и погонских машина са електричним моторима), за ратарску, повртарску и вођарску органску производњу (посебни типови оруђа, машина и алата за основну и допунску обраду земљишта; машине за сетву и садњу; машине за ђубрење; машине за негу и заштиту; машине за убирање: транспорт у пољопривреди, технички системи за наводњавање).
  Садржај практичне наставеИнтерактивне вежбе. Практично упознавање студената са системима и склоповима машина, који захтевају посебну пажњу у току експлоатације у органској пољопривредној производњи.
  Литература
  1. Снежана И. Ољача, Органска пољопривредна производња, Пољопривредни факултет, Београд, 2012
  2. Ковачевић Д., Ољача Снежана,(2005):Органска пољопривредна производња;Монографија,Пољоп. факултет, Земун.
  3. Радојевић Р., Механизација пољопривреде, Универзитет у Београду, уџбеник, Београд, 2005.
  4. Ковачевић, Д. (2003): Опште ратарство. Уџбеник, Пољопривредни факултет, Земун
  5. Лазић Бранка, (1997): Повртњак –зелена башта целе године. Партенон, Београд
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеоријска и практична настава
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава10Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20