Навигација

М-ПТ-14-СЕМ - Сигурност у експлоатацији пољопривредних машина

Спецификација предмета
НазивСигурност у експлоатацији пољопривредних машина
АкронимМ-ПТ-14-СЕМ
Студијски програмПољопривреда
МодулПољопривредна техника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОпасности у радним процесима. Радни делови пољопривредних машина и њихове функција као извор опасности (анализа опасних места, обележавање и ознаке опасних места на машинама). Стратегија сигурног рада људи и машина у пољопривреди. Ризичне радне операције у пољопривреди. Бука, вибрације, мере заштите. Анализе несрећа у пољопривреди. Техничке мере сигурности у току рада пољопривредне технике.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да: Правилно процене и примене техничко-експлоатационе параметаре пољопривредне технике са аспекта сигурности у условима пољопривредних или сличних радова. Планирају, користе и примењују техничке мере сигурности рада технике у пољопривреди. Процене могућности и отклоне могуће опасности у експлоатацији пољопривредне технике.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни показатељи опасности у пољопривреди. Опасности у раду вучно - погонских машина. Опасности у раду прикључних машина. Опасности у раду самоходних радних машина. Опасности у пољопривредном транспорту. Услови безбедности у раду пољопривредних машина. Општа правила ЕУ о сигурности у раду пољопривредних машина. Превентивно инжињерство у експлоатацији пољопривредних машина.
  Садржај практичне наставеПрактично упознавање студената са системима и склоповима машина, који захтевају посебну пажњу у току експлоатације, са циљем смањења ризика од несрећних случајева и сугурног рада.
  Литература
  1. Ољача, В.М., Раичевић, Д., Глигоревић, К. (2016). Механизација у мелиорацијама земљишта. Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
  2. Ољача, В.М., и група аутора (2007). Опасности и несреће у експлоатацији мобилне пољопривредне механизације, Монографија, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
  3. Николић, Р. и сарадници (2009). Механичке и термичке повреде у пољопривреди. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.
  4. OECD (2016). Guidance on safety performance indicators, OECD Enviroment, Helth and Safety Publications.
  5. Закон, прописи и стандарди о безбедности радова у пољопривреди, Службени гласник РС, бр. 101/2005 и 91/2015, Београд, 2016.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеоријска настава, практична настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30