Навигација

О-МЛ-14-МЕХМ-13 - Механизација у мелиорацијама земљишта

Спецификација предмета
НазивМеханизација у мелиорацијама земљишта
АкронимО-МЛ-14-МЕХМ-13
Студијски програмМелиорације земљишта
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЗначај и примена механизације у мелиоративним радовима са земљиштем. Експлоатационе и конструктивне карактеристике механизације у мелиорацијама земљишта (дозера, багера, греједера, скрепера, утоваривача, каналокопача, машина за дренажне радове, машина за стабилизацију, механизације за транспорт земљишта, техничке системе за наводњавање). Основе ергономије и мере сигурности.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да буду способни, да правилно процене и примене техничко-експлоатационе параметаре различите механизације и машина (време, место употребе, начини рада, тип машине, потребни радни органи) у пољопривредним, хидро-мелиоративним, или другим радовима са земљиштем (наводњавање/одводњавање). Планирају, користе, и примењују техничке мере сигурности рада механизације.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПримена машина у мелиорацијама земљишта. Основи терамеханике. Конструктивни склопови мелиоративних машина. Машине за: извођење радова са земљишта, припремне радове са земљиштем, ископ и равнање земљишта, одржавање каналске мреже, радове на дренажи земљишта, утовар и транспорт земљишта, мелиоративну обраду. Системи за наводњавање. Ергономски недостатци мелиоративних машина. Мере сигурности.
  Садржај практичне наставеТеренски аспект рада машина. Посете хидротехничким објектима у изградњи и експлоатацији.
  Литература
  1. Ољача, В.М., Раичевић, М. Д., Глигоревић, Б. К. (2016). Механизација у мелиорацијама земљишта, друго допуњено издање. Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеоријска и пректична настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30