Навигација

О-ПТ-14-МСРТ-13 - Механизација за спортско-рекреативне терене

Спецификација предмета
НазивМеханизација за спортско-рекреативне терене
АкронимО-ПТ-14-МСРТ-13
Студијски програмПољопривредна техника
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСпецијалних типова трактора и самоходних машина; Особине и експлоатације мини радних машина; Машине за уређење терена под снегом; Специјални услови транспорта земљишта и других материјала у посебним условима; Ергономија и техничке мера сигурности рада машина у специјалним условима; Савремени трендови и примери припреме, изградње, одржавања и коришћења различитих типова терена намењених спорту.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да: Познају, правилно процене и примене техничко-експлоатационе параметаре специјалне механизације и различитих типова машина у посебним условима спортско-рекреативних терена одређених намена; Планирају и примењују техничке мере сигурности рада машина у специфичним условима рада на спортско-рекреативним теренима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМашине за основне радове на теренима посебне намене; Машине за оснивање и одржавање спортско-рекреативних терена; Проблематика експлоатације машина у посебним условима; Техничке мере и системи елеминисања проблема ерозије на теренима са великим нагибом; Технички сиситеми за наводњавање и одводњавање спортско-рекреативних терена; Тенденција изградње и одржавања спортско-рекреативних терена у Свету.
  Садржај практичне наставеПрактично упознавање студената са системима и склоповима специфичних машина за оснивање и одржавање спортско-рекреативних терена.
  Литература
  1. Илић Н.С.: Спортски објекти, Београд, 1998.
  2. Ољача, В.М., Раичевић, М. Д., Глигоревић, Б. К. (2016). Механизација у мелиорацијама земљишта, друго допуњено издање. Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
  3. Драговић Нада: Механизација за противерозионе радове, Шумарски факултет, Београд, 2008
  4. Ћировић, Г. (2009): Класификација, категоризација и стандардизација спортских објеката.: Менаџмент и савремено функционисање спортских центара. Асоцијација спортских центара Србије, Златибор
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеоријска и практична настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30