Навигација

Модул: ВОЋАРСТВО

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ВО-20-ОПВВ Органска производња воћа и грожђа 2 2 0 0 0 4
М-ВО-20-ПСВ Производња садница воћака 2 2 0 0 0 5
М-ВО-20-БОЧ Биолошке основе бербе, чувања и сушења воћа 2 2 0 0 0 5
Изборни блок 1
М-ВО-20-ОБП Основи израде бизнис плана 2 2 0 0 0 5
М-ВО-20-КПАВ Климатске промене и адаптација воћака
М-ВО-20-ПП Прецизна пољопривреда
Изборни блок 2
М-ВО-20-ПВЗП Производња воћа у заштићеном простору 2 2 0 0 0 4
М-ВО-20-БОВ Биотехнологија у оплемењивању воћака
М-ВО-20-МБПО Медоносно биље и полинација
   
  Мастер рад - истраживање 0 0 0 4 0 7
УКУПНО: 10 10 0 4 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ВО-20-ПОВ Пројектовање воћњака 4 3 0 0 0 7
М-ВО-20-ПОМ Помологија 4 3 0 0 0 6
Изборни блок 3
М-ВО-20-ВР Воћне ракије 3 3 0 0 0 6
М-ВО-20-ОВО Оплемењивање воћака
М-ВО-20-НВ Наводњавање воћака
М-ВО-20-СТВ Суптропске и тропске воћке
М-ВО-20-СПР Стручна пракса 0 0 0 0 6 4
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 11 9 0 0 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА