Навигација

Модул: Хортикултура

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ХК-20-БОТ Пољопривредна ботаника 2 1 2 0 1 7
О-ХК-20-ХЕМ Хемија 2 2 0 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-МЕКЛ Метеорологија и климатологија 2 1 1 0 1 5
Изборни блок 1
О-ХК-20-ОСЕК Основи економије 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-ИНФ Информатика
О-ХК-20-СОЦ Социологија
УКУПНО: 10 8 3 0 3 30
 II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ХК-20-ОБИО Oснови биохемије 2 2 0 0 1 6
О-ХК-20-ГЕОЛ Основи геологије 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-МИКЗ Mикробиологијa земљишта 2 1 1 0 0 6
О-ХК-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 2
О-ХК-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 10 9 1 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ХК-20-ФИЗБ Физиологија биљака 3 1 1 0 0 6
О-ХК-20-ОАА Основи агроекологије и агротехнике  3 2 0 0 1 6
О-ХК-20-МХОР Механизација у хортикултури 2 2 0 0 1 6
О-ХК-20-АГРХ Агрохемија 3 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-ХК-20-ЗЖС Заштита животне средине 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-ОХЕРБ Основи хербологије
О-ХК-20-ПЧЕ Пчеларство
УКУПНО: 13 9 1 0 2 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ХК-20-ПЕД Педологија 4 2 0 0 0 6
О-ХК-20-ГЕН Генетика 3 2 0 0 1 6
О-ХК-20-УДШ Украсно дрвеће и шибље  2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-МЕЛ Мелиорације земљишта 3 2 0 0 0 6
Изборни блок 4
  Познавање самониклог воћа 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-АКВА Аквакултура
О-ХК-20-ПМП Примењена метеорологија у пољопривреди
УКУПНО: 14 10 0 0 1 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ХК-20-БШХБ Болести и штеточине хортикултурних биљака 3 2 0 0 1 6
О-ХК-20-ОВОЋ Опште воћарство  2 2 0 0 1 6
О-ХК-20-ОВИГ Опште виноградарство  2 2 0 0 1 6
Изборни блок 5
  Менаџмент хортикултурне производње 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-ОРА Основи рачуноводства
  Трошкови и калкулације
Изборни блок 6
  Органска биљна производња 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-ФФ Фитофармација
УКУПНО: 11 10 0 0 3 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Цвећарство 1 4 2 0 0 0 7
О-ХК-20-ПОВР Повртарство  4 2 0 0 0 7
  Травњаци посебних намена 2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-ПВИН Посебно виноградарство  2 2 0 0 0 6
О-ХК-20-СПР1 Стручна пракса 1 0 0 0 0 6 4
Радна пракса
УКУПНО: 12 8 0 0 6 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Цвећарство 2 4 2 0 0 0 7
О-ХК-20-СЕМЕ Семенарство 3 3 0 0 0 7
Изборни блок 7
  Прерада поврћа 2 2 0 0 0 6
  Основи органске производње у вишегодишњим засадима
Изборни блок 8
  Специјално ратарство 2 2 0 0 0 6
  Хидропонско гајење поврћа
  Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 4
Производна пракса
УКУПНО: 11 9 0 0 6 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Посебно воћарство  4 2 0 0 0 7
О-ХК-20-ОХБ Оплемењивање хортикултурних биљака 4 2 0 0 0 7
  Лековито, ароматично и зачинско биље 3 2 0 0 0 6
  Стручна пракса 3 0 0 0 0 6 4
Технолошко– организациона пракса
  Дипломски рад 1 0 0 0 3 0 3
Истраживачки рад
  Дипломски рад 2 0 0 0 0 3 3
Писање и одбрана
УКУПНО: 11 6 0 3 9 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА