Навигација

Модул: Ратарство и повртарство

I ГОДИНА
I семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-РА-20-БОТ Пољопривредна ботаника 2 1 2 0 1 7
О-РА-20-ХЕМ Хемија 2 2 0 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-РА-20-МЕКЛ Метеорологија и климатологија 2 1 1 0 1 5
Изборни блок 1
О-РА-20-ОСЕК Основи економије 2 2 0 0 0 6
О-РА-20-ИНФ Информатика
О-РА-20-СОЦ Социологија
УКУПНО: 10 8 3 0 3 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-РА-20-ОБИО Oснови биохемије 2 2 0 0 1 6
О-РА-20-ГЕОЛ Основи геологије 2 2 0 0 0 6
  Mикробиологијa земљишта 2 1 1 0 0 6
О-РА-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 2
О-РА-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 10 9 1 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-РА-20-ФИЗБ Физиологија биљака 3 1 1 0 0 6
О-РА-20-ПМАШ Пољопривредне машине 2 2 0 0 1 6
О-РА-20-ЕНТО Ентомологија 2 2 1 0 0 6
О-РА-20-ТРОШ Трошкови и калкулације 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
  Заштита животне средине 2 2 0 0 0 6
О-РА-20-ВОЋ Воћарство
УКУПНО: 11 9 2 0 1 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Агроекологија 2 2 0 0 1 6
О-РА-20-ПЕД Педологија 4 2 0 0 0 6
О-РА-20-МЕЛ Мелиорације земљишта 3 2 0 0 0 6
О-РА-20-СЦ Систематика цветница 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 4
О-РА-20-АКВА Аквакултура 2 2 0 0 0 6
О-РА-20-СТОЧ Сточарство
О-РА-20-ВИНГ Виноградарство
УКУПНО: 13 10 0 0 1 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-РА-20-АГРХ Агрохемија 3 2 0 0 0 6
О-РА-20-ОРАТ1 Опште ратарство 1 2 2 0 0 1 6
О-РА-20-ГЕН Генетика 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 5
О-РА-20-ОРА Основи рачуноводства 2 2 0 0 0 6
О-РА-20-НАВД Наводњавање
Изборни блок 6
  Фитофармација 2 2 0 0 0 6
О-РА-20-ОВП Органска биљна производња
О-РА-20-ПЧЕ Пчеларство
УКУПНО: 12 10 0 0 2 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-РА-20-ОРАТ2 Опште ратарство 2 4 2 0 0 0 7
О-РА-20-ЛЕКБ Лековито биље 3 2 0 0 0 6
  Ливадарство са пашњаштвом 2 2 0 0 1 7
О-РА-20-ФИП Фитопатологија 3 2 0 0 0 6
О-РА-20-СПР1 Стручна пракса 1  0 0 0 0 6 4
Радна пракса
УКУПНО: 12 8 0 0 7 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Опште повртарство  3 2 0 0 0 6
О-РА-20-СЕМЕ Семенарство 3 3 0 0 0 7
  Посебно ратарство 1 3 2 0 0 1 7
Изборни блок 7
  Цвећарство 2 2 0 0 0 6
  Прерада поврћа
  Чување ратарских производа
  Стручна пракса 2  0 0 0 0 6 4
Производна пракса
УКУПНО: 11 9 0 0 7 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Посебно повртарство 3 2 0 0 0 5
О-РА-20-ОБ Оплемењивање биљака 3 2 0 0 0 6
  Посебно ратарство 2 2 2 0 0 0 5
Изборни блок 8
  Урбани фарминг 2 2 0 0 0 4
  Прецизна пољопривреда
О-РА-20-МБ Медоносно биље
  Стручна пракса 3 0 0 0 0 6 4
Технолошко–организациона пракса
  Дипломски рад 1 0 0 0 3 0 3
Истраживачки рад
  Дипломски рад 2 0 0 0 0 3 3
Писање и одбрана
УКУПНО: 10 8 0 3 9 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА