Навигација

Модул: Управљање земљиштем и водама

I ГОДИНА
 I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УЗ-20-БОТ Пољопривредна ботаника 2 1 2 0 1 7
О-УЗ-20-ХЕМ Хемија 2 2 0 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-УЗ-20-МЕКЛ Метеорологија и климатологија 2 1 1 0 1 5
Изборни блок 1
О-УЗ-20-ОСЕК Основи економије 2 2 0 0 0 6
О-УЗ-20-ИНФ Информатика
О-УЗ-20-СОЦ Социологија
УКУПНО: 10 8 3 0 3 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УЗ-20-ОБИО Oснови биохемије 2 2 0 0 1 6
О-УЗ-20-ГЕОЛ Основи геологије 2 2 0 0 0 6
О-УЗ-20-МИКЗ Mикробиологијa земљишта 2 1 1 0 0 6
О-УЗ-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 2
О-УЗ-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 10 9 1 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УЗ-20-ФИЗБ Физиологија биљака 3 1 1 0 0 6
О-УЗ-20-АГЕК Агроекологија 2 2 0 0 1 6
  Математика 2 2 2 0 0 0 6
О-УЗ-20-ОМИН Основи минералогије 2 2 0 0 1 6
Изборни блок 3
  Примењена геодезија 3 2 0 0 0 6
О-УЗ-20-ЕТОК Екотоксикологија 
УКУПНО:   12 9 1 0 2 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
  П В ДОН ИР ОСТАЛО  
О-УЗ-20-ПЕД Педологија 4 2 0 0 0 6
О-УЗ-20-РАПО Ратарство и повртарство 2 2 0 0 1 6
О-УЗ-20-ВОВИ Воћарство и виноградарство 2 2 0 0 1 6
О-УЗ-20-ХИУЛ Хидраулика 3 2 0 0 0 6
Изборни блок 4
О-УЗ-20-ОХИ Основи хидрогеологије 3 3 0 0 0 6
О-УЗ-20-ФИЗ Физика
УКУПНО: 14 11 0 0 2 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УЗ-20-ХЕМЗ Хемија земљишта 2 1 1 0 1 6
  Пољопривредна хидрологија 2 2 0 0 1 6
  Физика земљишта 2 1 1 0 1 6
  Ерозија земљишта 2 2 0 0 1 6
  Механизација у мелиорацијама земљишта 2 2 0 0 1 6
УКУПНО: 10 8 2 0 5 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УЗ-20-ФЕРТ Фертилизација 3 1 1 0 0 6
  Хемија и микробиологија вода 3 1 1 0 0 5
Изборни блок 5
  Коришћење и заштита вода у пољопривреди 2 2 0 0 0 5
  Рурални развој и рурална политика
  Инжењерска графика
Изборни блок 6
О-УЗ-20-ЗЗВ Загађивачи земљишта и вода  2 2 0 0 0 5
  Хемијске мелиорације
Изборни блок 7
  Заштита земљишта од ерозије 2 2 0 0 0 5
  Коришћење земљишта
  Стручна пракса 1 0 0 0 0 6 4
Радна пракса
УКУПНО: 12 8 2 0 6 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Основи наводњавања 2 2 0 0 1 5
  Основи одводњавања 2 2 0 0 1 5
  Економика мелиорација 2 2 0 0 1 5
  Изградња и одржавање мелиорационих система 2 2 0 0 1 5
  Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 4
Производна пракса
Изборни блок 8
  Уређење пољопривредних земљишта 2 2 0 0 0 6
  Рекултивација земљишта
УКУПНО: 10 10 0 0 10 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Начини и техника наводњавања 3 2 0 0 0 6
  Начини и технике одводњавања 3 3 0 0 0 7
  Пројектовање у мелиорацијама 4 3 0 0 0 7
  Стручна пракса 3 0 0 0 0 6 4
Технолошко-организациона пракса
  Дипломски рад 1 0 0 0 3 0 3
Истраживачки рад
  Дипломски рад 2 0 0 0 0 3 3
Писање и одбрана
УКУПНО: 10 8 0 3 9 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА