Навигација

Модул: Микробиологија хране

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-МХ-20-ОХЕМ Општа хемија 3 1 1 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-МХ-20-ФИЗ Физика 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 1
О-МХ-20-ИНФ Информатика 2 1 1 0 0 6
О-МХ-20-СОЦ Социологија
О-МХ-20-БИОЛ Биологија
Изборни блок 2
О-МХ-20-Е Енглески језик 2 0 0 0 0 6
  Руски језик
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 12 7 2 0 2 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-МХ-20-АНХЕ Аналитичка хемија 2 1 3 0 0 6
О-МХ-20-ОРХЕ Органска хемија 2 1 2 0 1 6
  Математика II 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-МХ-20-ЕОП Економика и организација предузећа 2 2 0 0 0 6
  Инжењерска графика
Изборни блок 4
О-МХ-20-ФТМ Физичко-техничка мерења 2 2 0 0 0 6
О-МХ-20-НИМ Напредне информатичке методе
УКУПНО: 10 8 5 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-МХ-20-ХППР Хемија природних производа 2 1 2 0 1 6
О-МХ-20-БИО Биохемија 2 1 1 0 1 6
О-МХ-20-ФИХЕ Физичка хемија 2 1 2 0 1 6
  Термодинамика 2 2 0 0 1 6
О-МХ-20-МОПЕ Механичке операције 2 2 0 0 1 6
УКУПНО: 10 7 5 0 5 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-МХ-20-БИОХ Биохемија хране 2 1 1 0 0 6
О-МХ-20-ОМИК Општа микробиологија 2 1 1 0 1 6
О-МХ-20-КОНЗ Принципи конзервисања хране 2 1 1 0 1 6
О-МХ-20-ТДО Топлотне и дифузионе операције 2 2 0 0 0 6
О-МХ-20-АМБА Амбалажа и паковање хране 2 1 1 0 1 6
УКУПНО: 10 6 4 0 3 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-МХ-20-ОМХ Основе микробиологије хране 2 1 1 0 1 6
О-МХ-20-ИМА Индустријски микроорганизми  у храни анималног порекла 2 1 1 0 1 6
О-МХ-20-ГИМ Генетика индустријских микроорганизама 2 1 1 0 0 6
Изборни блок 5
О-МХ-20-ПОМС Познавање и обрада меса 2 1 1 0 0 6
  Познавање и обрада млека
О-МХ-20-СТАТ Статистика
Изборни блок 6
О-МХ-20-ФУХР Функционална својства хране 2 1 1 0 1 6
  Технологија готове хране
О-МХ-20-ОВИН Основе технологије вина
  Технологија јаких алкохолних пића 1
УКУПНО: 10 5 5 0 3 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Индустријски микроорганизми у храни биљног порекла 2 1 2 0 1 6
  Микробиолошко кварење хране 2 1 1 0 1 6
  Санитација погона 2 1 1 0 0 6
Изборни блок 7
  Основе технологије млека 2 1 1 0 0 6
О-МХ-20-ОТМС Основе технологије меса
О-МХ-20-СА Сензорна анализа
Изборни блок 8
  Технологија воћних сокова и освежавајућих безалкохолних пића 3 1 1 0 1 6
  Технологија брашна
  Технологија кондиторских производа
  Технологија пива
УКУПНО: 11 5 6 0 3 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Пробиотици и пребиотици 2 1 2 0 0 6
  Биоактивне материје микробиолошког порекла 2 1 2 0 0 6
  Третман отпадних вода 3 1 1 0 0 6
  Биореакторско инжињерство 3 2 0 0 0 6
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 6
УКУПНО: 10 5 5 0 6 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Токсиинфекције и интоксикације хране 3 1 1 0 0 6
  Микробиолошке методе анализе хране 2 1 1 0 0 6
  Еколошка микробиологија 3 1 1 0 0 6
Изборни блок 9
  Управљање безбедношћу у производњи хране 2 1 1 0 1 6
  Биотехнологија агроиндустријског отпада
  Микробиологија вода
  Хигијенски инжењеринг и дизајн
  Дипломски рад – 0 0 0 3 3 3
Истраживачки  рад
  Дипломски рад – 0 0 0 0 3 3
Израда и одбрана
УКУПНО: 10 4 4 3 7 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА