Навигација

Модул: Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УБ-20-ОХЕМ Општа хемија 3 1 1 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-УБ-20-ФИЗ Физика 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 1
О-УБ-20-ИНФ Информатика 2 1 1 0 0 6
О-УБ-20-СОЦ Социологија
О-УБ-20-БИОЛ Биологија
Изборни блок 2
О-УБ-20-Е Енглески језик 2 0 0 0 0 6
  Руски језик
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 12 7 2 0 2 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УБ-20-АНХЕ Аналитичка хемија 2 1 3 0 0 6
О-УБ-20-ОРХЕ Органска хемија 2 1 2 0 1 6
  Математика II 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-УБ-20-ЕОП Економика и организација предузећа 2 2 0 0 0 6
О-УБ-20-ИГР Инжењерска графика
Изборни блок 4
О-УБ-20-ФТМ Физичко-техничка мерења 2 2 0 0 0 6
О-УБ-20-НИМ Напредне информатичке методе
УКУПНО: 10 8 5 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Хемија природних производа 2 1 2 0 1 6
О-УБ-20-БИО Биохемија 2 1 1 0 1 6
О-УБ-20-ФИХЕ Физичка хемија 2 1 2 0 1 6
О-УБ-20-ТЕРМ Термодинамика 2 2 0 0 1 6
О-УБ-20-МОПЕ Механичке операције 2 2 0 0 1 6
УКУПНО: 10 7 5 0 5 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УБ-20-БИОХ Биохемија хране 2 1 1 0 0 6
О-УБ-20-ОМИК Општа микробиологија 2 1 1 0 1 6
О-УБ-20-КОНЗ Принципи конзервисања хране 2 1 1 0 1 6
О-УБ-20-ТДО Топлотне и дифузионе операције 2 2 0 0 0 6
О-УБ-20-АМБА Амбалажа и паковање хране 2 1 1 0 1 6
УКУПНО: 10 6 4 0 3 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Увод у безбедност хране 2 2 0 0 0 6
О-УБ-20-МИКХ Микробиологија хране 3 1 1 0 0 6
О-УБ-20-НРХР Нормативно регулисање безбедности и квалитета хране 3 2 0 0 0 6
О-УБ-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 5
  Познавање и обрада меса 2 1 1 0 0 6
О-УБ-20-ПОМЛ Познавање и обрада млека
  Технолошке основе хлађења
УКУПНО: 12 8 2 0 0 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УБ-20-УКВА Управљање квалитетом у производњи хране 3 3 0 0 0 6
О-УБ-20-СП Санитација погона 2 1 1 0 0 6
  Непожељне биоактивне супстанце хране 3 1 2 0 0 6
Изборни блок 6
  Основе технологије меса 2 1 1 0 0 6
О-УБ-20-ОТМЛ Основе технологије млека
  Тржиште и маркетинг агроиндустријских производа
О-УБ-20-МАХ Микробиолошке методе анализе хране
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 6
УКУПНО: 10 6 4 0 6 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Контрола квалитета лабораторије 2 2 0 0 0 6
  Управљање животном средином у производњи хране 2 2 0 0 0 6
  Статистичка контрола квалитета 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 7
  Технологија уља и масти 2 1 1 0 1 6
  Технологија воћа и поврћа
  Технологија јаких алкохолних пића 1
Изборни блок 8
  Технологија готове хране 2 1 1 0 1 6
  Основе технологије вина
  Третман отпадних вода
  Технологија слада и пива
УКУПНО: 10 8 2 0 2 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-УБ-20-ТПК Технике побољшања квалитета 3 3 0 0 0 6
  Управљање безбедношћу у производњи хране 3 2 0 0 0 6
О-УБ-20-СА Сензорна анализа 2 1 1 0 0 6
Изборни блок 9
  Хигијенски инжењеринг и дизајн 2 1 1 0 1 6
  Технологија брашна
  Технологија воћних сокова и освежавајућих безалкохолних пића
  Биопроцесно инжењерство
  Технологија кондиторских производа
  Дипломски рад – 0 0 0 3 3 3
Истраживачки  рад
  Дипломски рад – 0 0 0 0 3 3
Израда и одбрана
УКУПНО: 10 7 2 3 7 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА